Uitleg over uw stempas

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Op uw stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat u in een stembureau naar keuze binnen de gemeente uw stem kunt uitbrengen.

Naar het overzicht