Verkiezing EU parlement 23 mei 2019

Stemmen voor het EU Parlement als niet-Nederlander

Op donderdag 23 mei is de verkiezing van het Europees Parlement. Als onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie en inwoner van de gemeente Soest, kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het land waarvan u de EU-nationaliteit heeft, dan moet u in uw eigen land van herkomst aangeven dat u wilt stemmen. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas.

In Nederland stemmen

Wilt u in Nederland uw stem uitbrengen op 23 mei? Vul dan het registratieformulier in. Stuur deze samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar de gemeente. U krijgt uw stempas begin mei 2019.

Registratieformulier versturen

Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 9 april door het team Burgerzaken/Verkiezingen van de gemeente Soest zijn ontvangen.

Vul het formulier in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs waaruit uw EU nationaliteit blijkt.

Per e-mail naar:

Per post naar:
Gemeente Soest
Team Burgerzaken/Verkiezingen
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest

Naar het overzicht