Veelgestelde vragen over de verkiezingen

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen over de verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen.

Stemmen tellen

Op 15 maart om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

De vaststelling van de uitslag gebeurt per verkiezing, in een aantal stappen. 

 1. Na het sluiten van de stemlokalen op 15 maart 21.00 uur, worden alle stemmen geteld. De leden van het stembureau tellen dan eerst het aantal toegelaten kiezers (de stempassen, kiezerspassen en volmachten). Daarna tellen ze de stembiljetten. Het stembureau legt de uitslag vast in een verslag. Dit heet een proces-verbaal. Let op: de uitslag die op basis van deze eerste telling bekend wordt gemaakt, is een voorlopige uitslag.
 2. Op donderdag 16 maart (en soms ook op vrijdag 17 maart) houdt het gemeentelijk stembureau een openbare zitting. Daar worden alle processen-verbaal van de stembureaus in de gemeente gecontroleerd. Als er fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van de zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 3. De uitslagen van de gemeenten gaan naar het centraal stembureau. 
 4. Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. Als er nog fouten zijn overgebleven in een of meer processen-verbaal, geeft het centraal stembureau het gemeentelijk stembureau de opdracht om die fouten te corrigeren. 
 5. Zo snel mogelijk maar niet eerder dan donderdag 23 maart 2023 stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing vast. 
 6. Per woensdag 29 maart treden de zittende leden van de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen af. Die dag is ook de eerste vergadering van de nieuwgekozen leden van de provinciale staten en de nieuwgekozen leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. 
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.

Als lid van het stembureau kunt u verschillende taken uitvoeren. Per gemeente kan de verdeling van de taken iets verschillen. Medewerkers van een stembureau krijgen vooraf een gratis (digitale) training van de gemeente.

 • U verwelkomt kiezers in het stemlokaal.
 • U controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument.
 • U neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid.
 • U controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen.
 • U deelt een stembiljet uit.
 • U geeft hulp of uitleg aan kiezers die daarom vragen.
 • U ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet.

Uitslag

De gemeente publiceert de processen-verbaal van de stembureaus zo snel mogelijk na het afronden van de tellingen op deze website. Daarnaast kunt u de uitslag vinden via op de website van de Kiesraad.