Veelgestelde vragen over de verkiezingen

Lees hier de antwoorden op de veel gestelde vragen over verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

De stemlokalen zijn open op donderdag 6 juni van 7.30 uur tot 21.00 uur.  

U ontvangt uw stempas uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan (vanaf 1 mei) online een nieuwe stempas aan bij de gemeente.

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Voor mensen in een rolstoel is er ministens een stemhokje met een verlaagd schrijfblad. 

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen en is er ministens één leesloep met verlichting beschikbaar. 

In de gemeente Soest zijn er twee stembureaus (Gemeentehuis en Vredekerk) met een zogeheten ‘stemmal’ met audio ondersteuning. 

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Veel gemeenten en maatschappelijke instellingen organiseren voorafgaand aan de verkiezingen trainingen over het stemmen. Op de website stemjijook.nlvindt u uitleg.

Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in het stemhokje. Wel mag buiten het stemhokje iemand u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt.

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. 

U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas ook niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Op donderdag 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. 

Het tellen van de stemmen is openbaar. 

  • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
  • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
  • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen. 

De gemeente publiceert de processen-verbaal van de stembureaus zo snel mogelijk op maandag 10 juni op deze website. Daarnaast kunt u de uitslag vinden via op de website van de Kiesraad.