Herinrichten Irenelaan

Een gedeelte van de Irenelaan gaan wij opnieuw inrichten. De verharding en het riool van de Irenelaan (tussen het Nassauplantsoen en de Prins Bernhardlaan) zijn verouderd en toe aan vernieuwing.

 Als gemeente willen we de straat aanpakken zodat deze weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarom pakken we ook de groenvoorziening en de verkeerskundige wensen op.

Wat gaan wij doen?

Aangepast plan

De reacties op het conceptplan zijn beoordeeld, daarbij hebben we rekening gehouden met het beschikbare budget en een goed evenwicht tussen individuele en algemene belangen.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot enkele aanpassingen.

  • Het plantsoen naast Irenelaan 23 wordt nieuw ingeplant.
  • De inrit van Irenelaan 1 en 18 zijn ingetekend.
  • De sierkers (boom) naast Prins Bernhardlaan 20 wordt gekapt en vervangen door een nieuwe boom.
  • In het plantsoen voor Irenelaan 1 komt een extra nieuwe boom.
  • Verplaatsen van de lantaarnpaal bij Irenelaan 1 naar de andere kant van de weg.

Aangepast plan herinrichting Irenelaan (pdf, 80 KB). Let op: Dit bestand is niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u een probleem om het bestand te lezen, neem dan contact op met de gemeente.

Planning

Eerder was de planning dat in juni gestart zou worden met de uitvoering van het werk. Voor de te kappen boom naast Prins Bernhardlaan 20 is een kapvergunning nodig daarom is de planning opgeschoven.

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf begin september tot half december 2021.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Nathalie Vink. Stuur een mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Nathalie Vink.

Naar het overzicht