Herinrichting Simon Stevinlaan en Generaal Winkelmanstraat

De verharding en de riolering van de Simon Stevinlaan (tussen de Christiaan Huygenslaan en de Generaal Winkelmanstraat) en de Generaal Winkelmanstraat (tussen de Simon Stevinlaan en de Kampweg) zijn verouderd en toe aan vervanging. Daarom gaan wij deze straten opnieuw inrichten.

Wij hebben ook gekeken naar de conditie van de bomen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en naar verkeerskundige wensen. We gaan de inrichting aanpassen aan de hedendaagse eisen.

De bewoners hebben hun reacties kunnen geven op het conceptplan. Deze reacties zijn zorgvuldig beoordeeld en zoveel mogelijk verwerkt in het eindplan. Wij hebben daarbij rekening gehouden met het beschikbare budget en een goed evenwicht tussen individuele en algemene belangen.

Van Asch Infrastructuur start op maandag 1 maart 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden. Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden op maandag 8 en dinsdag 9 februari 2021 diverse bomen in de Simon Stevinlaan conform de kapvergunning verwijderd.

Naar het overzicht