Werkzaamheden Veenzoom

In opdracht van de gemeente de Soest gaan Hendrikse Wegenbouw, Vitens en Stedin, groot onderhoud uitvoeren aan de Veenzoom te Soest.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen.

Laatste fase van de werkzaamheden

Inmiddels zijn wij aangekomen in de laatste fase van de werkzaamheden, fase 3.

De werkzaamheden starten op maandag 23 augustus 2021 (week 34) en zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele stagnatie door onvoorziene zaken.

Wat zijn de gevolgen?

Om de weg te kunnen voorzien van nieuwe bestrating moeten wij plaatselijk de weg afsluiten. Zo kunnen wij onze werkzaamheden veilig, snel en met de hoogst haalbare kwaliteit uitvoeren.

Deze plaatselijke afsluiting start ter hoogte van Veenzoom 1D en werkt richting Wieksloterweg. Wij doen onze uiterste best om de overlast tot het minimum te beperken, maar we ontkomen niet aan de volgende overlast:

Ongeveer 6 weken bereikbaar van één kant

Door de werkzaamheden is de Veenzoom aan 2 kanten tijdelijk een doodlopende weg. De percelen zijn slechts van één kant bereikbaar. Vanaf welke kant dat is, ligt aan de locatie van de werkzaamheden.

Drie werkdagen niet bereikbaar

Wanneer de werkzaamheden voor één van de percelen plaatsvinden, dan is deze 3 werkdagen niet bereikbaar met de auto (dag en nacht). Dit is anders dan in fase 1 waarbij het ’s avonds wel bereikbaar was. De percelen blijven uiteraard wel te allen tijde te voet bereikbaar.

Inzameling huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunt u op inzamelingsdagen de afvalcontainers op de voor u gebruikelijke plek neerzetten.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Koen Oldenbroek, bel tussen 8.30 en 12.30 naar 035-609 34 11 of mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Koen Oldenbroek. 

Naar het overzicht