Werkzaamheden Veenzoom

In opdracht van de gemeente de Soest gaan Hendrikse Wegenbouw, Vitens en Stedin, groot onderhoud uitvoeren aan de Veenzoom te Soest.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen.

Fase 1

Werkzaamheden in fase 1:

  • het verwijderen van de asfaltverhardingen
  • het ontgraven van het cunet en het aanbrengen van een puinverharding

De puinverharding doet tijdens de werkzaamheden van de nutsbedrijven (fase 2) dienst als tijdelijke rijweg. Uiteindelijk vormt deze puinverharding de fundering voor de definitieve bestrating van betonstraatstenen. De start van fase 1 is ter hoogte van Veenzoom 1d richting de Wieksloterweg.

Na het opbreken van het asfalt en het ontgraven van het cunet, wordt direct de nieuwe puinfundering aangebracht. Daardoor blijven de percelen tussen 7.00 uur en 16.00 uur zoveel mogelijk bereikbaar. Tussen 16.00 uur en 7.00 uur zijn de percelen altijd met de auto bereikbaar.

De werkzaamheden van deze fase starten op 8 maart nemen naar verwachting circa 2 weken in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele stagnatie door onvoorziene zaken.

Fase 2

In fase twee zijn er werkzaamheden van de nutsbedrijven. Vanaf dinsdag 20 april tot en met vrijdag 23 april is de Veenzoom vanuit de Insingerstraat niet bereikbaar.

Nadat de asfaltverharding is verwijderd en de puinverharding is aangebracht, kunnen de nutsbedrijven starten met het vervangen van de gasleiding (Stedin) en de waterleiding (Vitens). De puinfundering maakt het mogelijk dat de nutsbedrijven hun werkzaamheden gefaseerd kunnen uitvoeren.

Aan het einde van elke fase wordt de puinverharding door de nutsbedrijven hersteld zodat dit deel van de rijweg weer toegankelijk is.

De werkzaamheden starten 29 maart en duren tot eind juni.

Fase 3

In fase 3 gaan wij de nieuwe rijweg aanbrengen.

Als de werkzaamheden van de nutsbedrijven na de zomervakantie gereed zijn, wordt er gestart met fase 3. Dit is het aanbrengen van de definitieve verharding van de rijweg. De planning volgt op een later moment.

Inzameling huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunt u op inzamelingsdagen de afvalcontainers op de voor u gebruikelijke plek neerzetten.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Koen Oldenbroek, bel tussen 8.30 en 12.30 naar 035-609 34 11 of mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Koen Oldenbroek. 

Naar het overzicht