Werkzaamheden Bonifaciusstraat en omgeving

Vanaf 30 augustus gaat Vitens aan de slag met de waterleidingen aan de Bonifaciusstraat en omgeving. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. U ontvangt meer informatie van ons als wij daadwerkelijk in uw straat starten met de werkzaamheden. 

Wat gaan we doen?

Om de kwaliteit van uw drinkwatervoorziening optimaal te houden, vervangt aannemer Van den Heuvel in opdracht van Vitens de waterleidingen aan de Bonifaciusstraat, een gedeelte van de Braamweg, de Meidoornweg en we eindigen op de St. Willibrordstraat.

We vernieuwen bestaande hoofdleidingen en, waar nodig, de aansluitleidingen. Vitens probeert u uiteraard zoveel mogelijk te ontzien tijdens deze periode en hinder te beperken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Voor de aanleg en het verwijderen van kabels en leidingen graven wij voornamelijk in de trottoirs. Maar op sommige plekken moeten wij in het asfalt zagen. Wij zetten onze werkzaamheden af met schildjes en schrikhekken. Zo kunnen wij onze werkzaamheden veilig uitvoeren.

Wij verwachten geen langdurige afzettingen. Dit betekent wel dat er op momenten minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Parkeerverboden worden vooraf kenbaar gemaakt, zodat u de tijd heeft uw voertuig te verplaatsen. 

Vragen?

De werkzaamheden zullen helaas onvermijdelijk tot hinder leiden. We doen ons uiterste best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Voor meer informatie over drinkwaterleidingen en waarom wij deze werkzaamheden uitvoeren, kunt u kijken op www.vitens.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Van den Heuvel via: a.v.d.brink@heuvelgroep.nl. Vanwege de vakantieperiode zullen deze wel minder snel beantwoord worden dan u normaal gesproken van ze mag verwachten.

Naar het overzicht