Groot onderhoud Willem de Zwijgerlaan

Wij gaan groot onderhoud uitvoeren aan de Willem de Zwijgerlaan. De verharding en het riool zijn verouderd en toe aan vernieuwing.

Als gemeente willen we de straat graag aanpakken zodat deze weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarom pakken we ook de groenvoorziening en verkeerskundige wensen op.

Wat gaan wij doen?

Onder het straatwerk vervangen we het bestaande riool. Het huidige riool voert zowel regenwater als vuilwater af. In de nieuwe situatie komt er een nieuw vuilwaterriool terug en een infiltratieriool. In het infiltratieriool vangen we het regenwater op. Dit zakt daarna via kleine openingen in het riool langzaam in de bodem. Ook worden er verticale putten (rechtopstaande buizen) in de grond gebracht, die opgevangen regenwater in de bodem laten zakken.

Daarnaast vervangen we alle huisaansluitingen op gemeenteterrein. Dat is de aansluitleiding die het afvalwater van uw woning naar het hoofdriool brengt. We vervangen de huisaansluitingen tot en met het ontstoppingsstukje, dat ongeveer 0,5 tot 1 meter bij u in de tuin ligt. De gemeente vervangt niet de huisaansluiting op uw grond, daar bent u zelf verantwoordelijk voor.

De Willem de Zwijgerlaan heeft vooral een verblijfsfunctie. Bij deze functie hoort een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. We willen de inrichting van de weg daarop laten aansluiten.

Om dat te doen veranderen we het volgende:  

  • De parallelweg tussen huisnummer 2 en 26 sluiten we haaks (in een hoek van 90 graden) aan op de Willem de Zwijgerlaan. Hierdoor verbetert het zicht op naderend verkeer dat van links of rechts komt. 
  • We verleggen de parallelweg iets in westelijke richting. De aansluiting van de parallelweg is dan tegenover huisnummer 25.
  • De bocht ter hoogte van huisnummer 38 leggen we meer haaks aan. Dit remt de snelheid beter.
  • We leggen drie nieuwe plateaus aan en een nieuwe drempel. Op het conceptplan kunt u zien waar deze komen te liggen. De bestaande drempel bij huisnummer 55 ligt vrij dicht bij de inritconstructie bij de Burgemeester Grothestraat en komt te vervallen.
  • Tegenover huisnummer 11 tot en met 23 (aan de plantsoenzijde) leggen we twee extra parkeervakken aan.

We vervangen alle bestaande verhardingen. De stoep leggen wij aan met nieuwe tegels. De parkeervakken, inritten, rijweg, drempel en plateaus leggen wij aan met nieuwe kleurvaste betonstraatstenen.

De bestaande laadpaal wordt ingepast in het nieuwe plan. De lichtmasten gaan wij niet vernieuwen. Als het nodig is, dan worden ze verplaatst. 

Momenteel staan er 21 bomen in de Willem de Zwijgerlaan, in het conceptplan staan in totaal 15 bomen.

Twee bomen blijven staan en één boom wordt verplaatst, een linde (tegenover huisnummer 24/26). Er worden 18 bomen gekapt en er worden 12 nieuwe bomen geplant.

We planten minder bomen terug. De nieuwe bomen planten we terug op locaties waar voldoende ruimte is om tot volwassen exemplaren uit te groeien. De nieuwe bomen krijgen een goede groeiplaatsvoorziening. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst overlast ontstaat door boomwortels, brengen we wortelschermen aan. Deze komen in de grond om de groeiplaatsen heen. Zij zorgen ervoor dat de wortels de verharding niet omhoog duwen.

Naast nieuwe bomen planten we ook een nieuwe haag. Een aantal groenvakken worden verlaagd aangelegd, zodat het regenwater deze groenvakken kan inlopen en vervolgens de bodem kan inzakken.

Het definitieve plan

Tot 15 april kon er gereageerd worden op het conceptplan. Met hulp van alle binnengekomen reacties passen wij het conceptplan waar mogelijk aan. We werken alles uit in een concreet ontwerp voor de ondergrondse en bovengrondse werkzaamheden. Dan wordt ook duidelijk waar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig is. Wanneer het aangepaste plan klaar is, informeren wij u hierover.

Als gemeente gaan we dan het definitieve plan aanbesteden. Daarna sluiten we een contract af met een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra we een beeld hebben wanneer dat is, informeren wij u uiteraard op tijd over de start en duur van de werkzaamheden.  

Meer informatie

Heeft u opmerkingen of vragen over het plan? Stuur dan een mail naar Harm Middelburg, mail hiervoor naar postbus2000@soest.nl. Hij neemt dan contact met u op en beantwoordt uw vragen.