Integraal onderhoud Rubenslaan en omgeving

We gaan een deel van de Rubenslaan, de Ruysdaellaan, de Hobbemalaan en de Vermeerlaan opnieuw inrichten. De bestrating in de weg en de stoep en het riool zijn verouderd. Deze onderdelen gaan we vernieuwen zodat ze weer voldoen aan de eisen van nu. 

Planning werkzaamheden

Fase Straatnaam Periode
1 Rubenslaan (kruising Vermeerlaan tot Dalweg) 11 april t/m 17 mei
2 Vermeerlaan inclusief kruising Jan Steenlaan tot Rubenslaan 8 mei t/m 22 juni
3 Rubenslaan (kruising Hobbemalaan tot Vermeerlaan) 12 juni t/m 12 juli
4 Hobbemalaan inclusief kruising Jan Steenlaan tot Rubenslaan 26 juni t/m 29 augustus
5 Rubenslaan (kruising Ruysdaellaan tot Hobbemalaan) 14 augustus t/m 19 september
6 Ruysdaellaan inclusief kruising Jan Steenlaan tot Rubenslaan 4 september t/m 19 oktober
7 Rubenslaan,vanaf de Talmalaan tot de Ruysdaellaan 4 oktober t/m 6 november

Het bestaande riool vervangen we voor een deel. Op termijn wordt het overige deel van de riolering voorzien van een kunststof binnenlaag (gerelined). Naast de riolering voor het vuilwater brengen we ook een infiltratieriool aan. Dit is een systeem dat het regenwater bij hevige buien opvangt en weer in de bodem laat stromen. Dat is beter voor de riolering en voor de natuur en verminderd ook wateroverlast. Daarnaast vervangen we de aansluitleidingen van de riolering naar de woningen op gemeenteterrein tot de erfgrens.

Vervanging beplanting

In de Hobbemalaan en de Ruysdaellaan is het plan om de bomen en de beplanting te vervangen. Hierbij willen we meer parkeervakken maken. Aan de uiteinden van de Vermeerlaan, de Hobbemalaan en de Ruysdaellaan worden plateaus aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Een plateau is een verhoogde kruising, met een drempel voor de kruising. Het plateau zorgt voor een gelijke aansluiting van de weg op de stoep. Aansluitend op de Dalweg wordt een inritconstructie aangelegd. Dit wil zeggen dat het fietspad en het voetpad van de Dalweg op een verhoging liggen.

Verwijderen vervallen water- en gasleiding

In opdracht van Stedin en Vitens worden gedeelten van vervallen gas- en waterleidingen verwijderd. Van Vulpen gaat deze werkzaamheden uitvoeren in de Rubenslaan en de Ruysdaellaan. Van Vulpen start met deze werkzaamheden in de Rubenslaan aansluitend op de Dalweg op dinsdag 11 april.

Namens de gemeente en Portaal is afkoppelcoach, Reinier Roerdink, vorig jaar bij de ééngezinswoningen in de Vermeerlaan, Hobbemalaan en Ruysdaellaan langs gegaan. De bewoners hebben uitleg gekregen en zijn gevraagd om mee te doen met afkoppelen van regenwater vanaf het dak. Reinier heeft de meeste bewoners gesproken en ongeveer de helft van de bewoners van de Ruysdaellaan en de Hobbemalaan heeft aangegeven mee te willen doen.

Wij zijn blij met deze positieve reacties. Hiermee zetten we weer een stapje naar een duurzamere omgeving. Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met Reinier, bel naar  06-12 55 21 88.

Aannemer Hendrikse gaat de werkzaamheden in opdracht van de gemeente in zeven fasen uitvoeren, zoals hierboven onder de planning te zien is en op de faseringskaart (pdf, 576 KB).

Op 17 april wordt gestart met het werk voor de gemeente in de Rubenslaan vanaf de Dalweg tot en met de kruising met de Vermeerlaan. Vooruitlopend op de werkzaamheden door Hendrikse heeft RMN op 31 maart de ondergrondse container in de Vermeerlaan op de hoek met de Jan Steenlaan verplaatst om extra ruimte te maken voor parkeerplaatsen.

Volgorde van het werk

Voor de start van de rioleringswerkzaamheden wordt de bestrating in de betreffende fase opgebroken. Als het grootste deel van de rioleringswerkzaamheden in de fase is afgerond wordt de nieuwe bestrating aangebracht.

Als de werkzaamheden aan de riolering in een fase geheel zijn afgerond, wordt de volgende fase opgebroken. Hierdoor ontstaat een overlap tussen de fases, dat wil zeggen dat er 2 fases gelijktijdig opgebroken zijn en afgesloten voor verkeer.

Op dinsdag 11 april start aannemer van Vulpen in opdracht van Vitens en Stedin met werkzaamheden aan de gas- en waterleiding in de Rubenslaan aansluitend op de Dalweg. Aansluitend op deze werkzaamheden gaat van Vulpen vanaf 17 april in het trottoir van de Vermeerlaan de waterleiding verwijderen en vervolgens in de Ruysdaellaan.

De woningen blijven tijdens de werkzaamheden met de fiets (aan de hand) en te voet altijd bereikbaar. Hiervoor worden loopplaten neergelegd. 

Als de toegang via de Rubenslaan naar de Vermeerlaan, Hobbemalaan of Ruysdaellaan is afgesloten, gaan wij de éénrichting in de zijstraat tijdelijk opheffen. Als deze kruisingen zijn opgebroken worden de parkeerplaatsen voor de flats aan de kant van de Albert Cuyplaan tijdelijk bereikbaar gemaakt vanaf de Albert Cuyplaan.

U kunt het definitieve ontwerp (pdf, 3 MB) bekijken.

Let op, deze is niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekening, neem dan contact met ons op.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Harm Middelburg via het contactformulier

Of bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.