Onderhoud elementenverhardingen Smitsveen

Vanaf half februari is een ploeg stratenmakers in de Ereprijsstraat en de Speenkruidstraat aan het werk. Wij gaan verzakkingen in straat- en tegelwerk herstellen en verwijderen wortelopdruk. Na de werkzaamheden liggen alle elementenverhardingen (straatstenen, tegels en opsluitbanden) in deze straten er weer netjes bij.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat wij een rijweg kort en plaatselijk afsluiten. U kunt uw woning altijd van één kant bereiken of verlaten. Aan hulpdiensten verlenen wij in noodgevallen altijd doorgang.

Als wij een rijweg voor langere tijd of een groter deel afsluiten, informeren wij de aanwonenden en de hulpdiensten tijdig. 

We zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.