Soest timmert aan de weg

De gemeenteraad heeft extra geld beschikbaar gemaakt waardoor we het onderhoud kunnen verhogen naar het gewenste niveau. Daarnaast heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gemaakt om het onderhoud op het gewenste niveau te houden.

We gaan er voor zorgen dat de openbare ruimte er overal weer netjes en veilig bij ligt. We timmeren de komende jaren dus letterlijk flink aan de weg!

Hoe pakken wij dat aan?

De gemeente heeft een Integrale Meerjarenplanning Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte 2018-2022 gemaakt. De werkzaamheden lopen door in het jaar 2023.

We combineren zoveel mogelijk zaken die spelen in de openbare ruimte:

 • onderhoud op het gebied van riolering, groen en verkeer
 • onderhoud van asfalt
 • onderhoud aan elementenverharding. Per gebied herstellen we verzakkingen en oneffenheden in straatwerk (bijvoorbeeld door wortelopdruk) en vervangen we kapotte tegels en klinkers
 • grotere gemeentelijke onderhouds- en reconstructieprojecten
 • werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals het vervangen van broze leidingen
 • renovatieprojecten van woningcorporaties
 • ruimtelijke ontwikkelingen
 • het Masterplan in Soesterberg
 • de verkeersprojecten van het programma Verder

Meerjarenplanning

De planning beheer en onderhoud volgt drie sporen:

 1. Integrale onderhoudsprojecten. Elk jaar voert de gemeente diverse onderhoudsprojecten uit. Afhankelijk van de situatie is onderhoud aan verhardingen, werkzaamheden aan de riolering, de groenvoorzieningen, verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen mogelijk. 
 2. Onderhoud elementenverhardingen. De gemeente pakt het onderhoud van de elementenverharding per gebied aan. Elk jaar is één gebied aan de beurt en gaat een ploeg stratenmakers daar aan de slag. Aan het einde van het jaar liggen alle elementenverhardingen in het gebied er weer netjes bij.
 3. Onderhoud asfaltverhardingen. Elk jaar is er op verschillende plekken in de gemeente onderhoud aan de asfaltverhardingen.