Verkeershinder Jeugdcross

Op zaterdag 4 februari is de hardloopwedstrijd (de Jeugdcross) in de Soester Duinen. Er zijn verkeersmaatregelen tussen 8.30 en 18.00 uur bij de Bosstraat. De omliggende sportvelden blijven bereikbaar.

Voor hulpdiensten blijft de Wieksloterweg OZ bereikbaar.