Werkzaamheden Beckeringhstraat en Laanstraat

De afgelopen jaren zijn er meerdere lekkages geweest. Daarom gaat Vitens de waterleiding vervangen. Stedin gaat tegelijk werkzaamheden uitvoeren aan de elektrakabels. De werkzaamheden starten op 15 augustus en duren tot eind januari 2023. 

Tijdens de werkzaamheden is er hinder voor fietsers en voetgangers. Voetgangers moeten oversteken naar het parallel lopende voetpad en fietsers kunnen hun weg vervolgen via de bebording.