Inburgering

Vluchtelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning zijn verplicht om in te burgeren.

Voorwaarden

Deze verplichte inburgering geldt voor mensen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze zijn tussen de 18 en 65 jaar
  • Ze zijn in het bezit van een verblijfsvergunning
  • Ze zijn niet in het bezit van een paspoort van een land uit de Europese Unie of Turkije

Zelf verantwoordelijk

Vluchtelingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. De gemeente heeft hier dus geen rol meer in. Binnen drie jaar moet het inburgeringsexamen behaald zijn. Om de inburgering te financieren kan een lening worden afgesloten bij het DUO. Is het inburgeringsexamen binnen drie jaar behaald? Dan hoeft deze lening niet terugbetaald te worden. Dit geldt ook voor de partner, ouder(s) of kind(eren).

Inhoud inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen:

  1. Schrijfvaardigheid
  2. Leesvaardigheid
  3. Spreekvaardigheid
  4. Luistervaardigheid
  5. Kennis Nederlandse Maatschappij
  6. Oriƫntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

Wie slaagt voor alle onderdelen, is ingeburgerd en krijgt een inburgeringsdiploma. U kunt zelf uw aanbieder voor inburgering kiezen. In Soest wordt inburgering aangeboden door Danner & Danner. De lessen worden gegeven in het Orlando-gebouw in Overhees.

Participatieverklaring

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Alle vluchtelingen moeten als onderdeel van het inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente.

Inhoud participatieverklaring

Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten vluchtelingen kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de deelnemer verklaart de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te begrijpen en te respecteren.

Voor vragen over het participatieverklaringtraject kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk
Willaertstraat 49,
3766 CP Soest
Telefoonnummer (035) 602 60 53

Ondertekening

De gemeente Soest is vanaf januari 2017 gestart met de inleidende lessen en de ondertekening van de participatieverklaring. Dit wordt georganiseerd door Vluchtelingenwerk. De ondertekening vindt groepsgewijs plaats op het gemeentehuis in bijzijn van de wethouder en begeleiders van Vluchtelingenwerk.