Informatieverzoek Wob

U mag de gemeente (en andere overheidsinstellingen) vragen om bestuurlijke informatie die neergelegd is in documenten openbaar te maken. Over hoe de gemeente handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

  • die over de staatsveiligheid gaan
  • die de veiligheid van Nederland kunnen schaden
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privĂ©leven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Andere redenen zijn:

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Hoe werkt het?

Het indienen van een Wob-verzoek kan alleen schriftelijk (dus niet per e-mail). U geeft het volgende aan:

  • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken
  • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen (inzien op het gemeentehuis, digitaal, of mondeling)

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.

Termijn

Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, laat de gemeente van zich horen. Deze periode kan nog een keer worden verlengd met vier weken.

Meer weten?

Meer informatie over het indienen van een Wob-verzoek vindt u op de website van Rijksoverheid.