Inschrijven in Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Soest of Soesterberg? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd.

Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan moeten uw partner en kinderen zich ook persoonlijk inschrijven. Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond en u na oktober 1994 bent geëmigreerd.

Voorwaarden voor inschrijving

De voorwaarden om ingeschreven te kunnen worden zijn:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
 • u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u blijft langer dan vier maanden in Nederland wonen

(Opnieuw) inschrijven in Nederland

 1. U maakt telefonisch via (035) 609 34 11 een afspraak bij de gemeente voor het inschrijven in de basisadministratie personen (BRP).
 2. U komt persoonlijk op de afspraak. Let op: dit geldt voor alle gezinsleden. Tijdens de afspraak wordt u ingeschreven in de BRP.
 3. U krijgt binnen vier weken bericht van de gemeente dat u bent ingeschreven in de BRP. In dit bericht staat ook uw Burgerservicenummer vermeld.

Wat neemt u mee?

Om u (opnieuw) in te schrijven, neemt u het volgende mee naar uw afspraak:

 • Uw geldige identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 • Als u geen Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
 • Voor mensen uit Caribisch Nederland: een verhuisbericht
 • Eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of echtscheidingsakte
  • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • de geboorteakten van uw kinderen
 • Eventueel een bewijs van uw sofinummer, als u dit heeft
 • Eventueel een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land
 • Eventueel een huur- of koopovereenkomst of toestemming van de hoofdbewoner (pdf, 36 Kb)

Documenten vertalen/legaliseren

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Lees meer over het legaliseren van documenten op de website van Rijksoverheid.

Meer weten?

Lees meer over inschrijving in de basisregistratie personen op de website van Rijksoverheid.