Inwonerpanel

Wij willen graag onze dienstverlening beter afstemmen op de wensen van onze inwoners. Daarom stellen wij een aantal keer per jaar vragen aan het inwonerpanel. Het panel bestaat uit een grote groep inwoners die via internet met ons meedenkt en een mening geeft over allerlei onderwerpen.

Wilt u ook deelnemen?

Alle inwoners van de gemeente Soest van 18 jaar en ouder, kunnen deelnemen aan het inwonerpanel. U kunt zich online aanmelden voor het inwonerpanel. U kiest voor registeren en vult uw gegevens in. Na uw registratie ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen bij het inwonerpanel.  

Wat kunt u verwachten?

U krijgt een paar keer jaar een uitnodiging via e-mail om deel te nemen aan een onderzoek. Het beantwoorden van de vragen kost per keer ongeveer 5 a 10 minuten. Als deelnemer van het inwonerpanel ontvangt u na afloop van een onderzoek altijd een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten.

Uitkomsten onderzoek najaar 2017 over busgebruik Soesterberg

In het najaar van 2017 is een enquête voorgelegd aan het Soesterbergse deel van inwonerpanel. Ze kregen vragen over het busgebruik in Soesterberg. In de rapportage hieronder leest u hoe het inwonerpanel denkt over deze onderwerpen. In de reactienota staat wat we met de uitkomsten gaan doen.

Uitkomsten onderzoek winter 2016 over informatieverstrekking, zwerfafval, CultuurPunt en de noodopvang

In de winter van 2016 is een enquête voorgelegd aan het inwonerpanel. Aan het inwonerpanel zijn vragen voorgelegd over informatieverstrekking, zwerfafval, CultuurPunt en de noodopvang in de gemeente Soest. In de rapportage hieronder leest u hoe het inwonerpanel denkt over deze onderwerpen. In de reactienota staat wat we met de uitkomsten gaan doen.

Uitkomsten onderzoek voorjaar 2016 over retail, hondenbeleid, de wijkbewonerteams en het wijkbudget

In het voorjaar van 2016 is een enquête voorgelegd aan het inwonerpanel. Aan het inwonerpanel zijn vragen voorgelegd over drie thema’s:

  • winkelen en boodschappen doen
  • het hondenbeleid 
  • en de wijkbewonersteams (WBT’s)/het wijkbudget

In de rapportage hieronder leest u hoe het inwonerpanel denkt over de thema’s. In de reactienota staat wat we met de uitkomsten gaan doen.

Uitkomsten onderzoek zomer 2015 over groenvoorzieningen

In de zomer van 2015 is weer een enquête voorgelegd aan het inwonerpanel. 850 panelleden hebben de vragenlijst ontvangen. Daarvan hebben 460 leden de enquête ingevuld. Aan het inwonerpanel zijn vragen voorgelegd over kunst en cultuur en over groenvoorziening. In de rapportage hieronder leest u hoe het inwonerpanel denkt over groenvoorzieningen in Soest. In de reactienota staat wat we met de uitkomsten gaan doen.

Uitkomsten onderzoek zomer 2015 over kunst en cultuur

In de zomer van 2015 is weer een enquête voorgelegd aan het inwonerpanel. 850 panelleden hebben de vragenlijst ontvangen. Daarvan hebben 460 leden de enquête ingevuld. Aan het inwonerpanel zijn vragen voorgelegd over kunst en cultuur en over groenvoorziening. Binnenkort volgt de terugkoppeling over groenvoorziening. In de rapportage hieronder leest u hoe het inwonerpanel denkt over kunst en cultuur in Soest. In de reactienota staat wat we met de uitkomsten gaan doen.

Uitkomsten onderzoek voorjaar 2015 over vuurwerkoverlast

In het voorjaar van 2015 is de vijfde enquête voorgelegd aan het inwonerpanel. 800 panelleden hebben de vragenlijst ontvangen. Daarvan hebben 511 leden de enquête ingevuld. Aan het inwonerpanel zijn vragen voorgelegd over vuurwerkoverlast en vuurwerkvrije zones. In de rapportage van het onderzoek leest u hoe het inwonerpanel denkt over het thema. In de reactienota staat wat we met de uitkomsten gaan doen.