Jeugdhulp

U bent als ouder of verzorger als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor bijvoorbeeld ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor uw kind. Dan kunt u een beroep doen op professionele hulp. U kunt hiervoor bij de gemeente terecht. 

Heeft u vragen over de opvoeding en verzorging?

U kunt voor algemene vragen terecht bij vertrouwde gezichten in uw wijk. Bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Soest, maatschappelijk werk van Welzin, Stichting Balans. Maar ook de huisarts en school zijn goed op de hoogte. Zij kunnen u adviseren en doorverwijzen als u dit wilt.

Jeugdteam gemeente Soest

Heeft u ondersteuning nodig bij de opvoeding en zorg voor uw kind? Dan kunt u zich aanmelden voor hulp bij het jeugdteam. Het jeugdteam is een team waarbij ouders, kinderen, jongeren en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van ondersteuning ? Dan kunt u via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt u gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Kortom, de cliëntondersteuner komt op voor uw rechten en kan u helpen bij het voorbereiden van het gesprek met de gemeente.

Melding maken

Heeft uw kind en/of gezin ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op door het invullen van het online formulier Melding zorg, werk en inkomen. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer: (035) 609 34 11.  Ook kunt u uw huisarts of de intern begeleider op school vragen om u aan te melden.

U kunt vooraf ook zelf al een plan opstellen, samen met familie, vrienden en anderen uit uw omgeving. Dit heet een familiegroepsplan. De gemeente betrekt dit plan vervolgens bij het bespreken van uw hulpvraag.

Na de aanmelding neemt een gezinscoach contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit kan bij u thuis, op school of op het gemeentehuis.

Gesprek en verslag

In het eerste gesprek met de gezinscoach kunt u vertellen waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het gesprek gaat over:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat is precies het probleem?
  • Welke dingen zijn er van invloed?

Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. We denken samen na over mogelijke oplossingen. Vervolgens vertelt de gezinscoach wat u van het jeugdteam kunt verwachten. U bespreekt samen de aanpak en dit schrijven wij op in een gesprekverslag en plan van aanpak.

Toestemming

Wat is er verder nog belangrijk bij hulp van het jeugdteam Soest? De hulp van het jeugdteam is altijd vrijwillig. Gezinscoaches doen niets zonder uw toestemming. U wordt altijd gevraagd of u het eens bent met de voorgestelde hulp. Als dat zo is zet u uw handtekening onder het plan van aanpak. Ook zet u uw handtekening onder een ‘toestemmingsformulier’, dit heeft de gezinscoach nodig om over uw kind te overleggen met betrokken partijen. Belangrijk is dat u verantwoordelijk blijft en dat het jeugdteam alleen helpt als u het daarmee eens bent.

Voorstel en besluit

Staat er in het plan van aanpak een voorstel voor maatwerkvoorziening, dan geldt dit geldt als definitieve aanvraag. De gemeente beslist vervolgens binnen twee weken of u voor de bepaalde voorziening in aanmerking komt, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm. Dit besluit ontvangt u schriftelijk.

Wie is uw contactpersoon?

De gezinscoach is uw contactpersoon. U kunt hem of haar altijd bellen of mailen als u een vraag heeft. De gezinscoach is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.

Kosten

Voor de hulp van het jeugdteam Soest hoeft u niets te betalen. Als ook andere instellingen of professionals worden ingeschakeld, dan is dat voor kinderen tot 18 jaar gratis. Uw eigen risico telt ook niet mee.

Privacy

Bij een aanmelding worden uw gegevens verwerkt in ons systeem. Het jeugdteam houdt zich strikt aan de regels van de privacywetgeving. Ze gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw kind. Lees hier meer over in de disclaimer.

Samenwerking

Bij jeugdhulp kunnen meerdere personen en organisaties betrokken zijn. Het jeugdteam Soest werkt bijvoorbeeld samen met scholen, Welzin (algemeen maatschappelijk werk), GGD (Consultatiebureau, jeugdartsen), het Centrum voor Jeugd en Gezin Soest, Stichting Balans (welzijnsorganisatie), Veilig Thuis, huisartsen en politie.

Meer weten?

  • Heeft u vragen of wilt u meer weten over het jeugdteam? Neem dan contact op met de Toegang zorg, werk en inkomen van de gemeente Soest via (035) 609 34 11.
  • Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Op de website Zorgzaam Soest kunt u over verschillende onderwerpen lezen wat de mogelijkheden zijn en bij wie u waarvoor terecht kunt. Deze website is een initiatief van gemeente Soest en partners.