Jeugdhulp

U bent als ouder of verzorger als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor bijvoorbeeld ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor uw kind. Dan kunt u een beroep doen op professionele hulp. Sinds 2015 kunt u hiervoor bij de gemeente terecht.  Jeugdhulp is er voor jongeren tot achttien jaar.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet. De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt op het terrein van opvoedadvies, preventie en jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en de schoolarts) tot pleegzorg, , geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, ondersteuning van kinderen met een beperking, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De enige uitzondering vormt de hulp aan kinderen die de zwaarste vormen van – meestal langdurige – zorg nodig hebben. Die zorg valt onder de Wet langdurige zorg.

Jeugdteam gemeente Soest

Heeft uw kind en/of gezin ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met het Jeugdteam van de gemeente Soest via (035) 609 34 11.

Wat is een jeugdteam?

Het jeugdteam is een team waarbij ouders, kinderen, jongeren tot achttien jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

Wat kan het jeugdteam voor u doen?

Heeft u ondersteuning nodig bij de opvoeding en zorg voor uw kind? Dan kunt u zich aanmelden voor hulp bij het jeugdteam. Hebben wij uw aanmelding ontvangen, dan belt een gezinscoach voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis, op school of op het gemeentehuis.

Aanmelden

Heeft uw kind en/of gezin ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op door het invullen van het online formulier Melding zorg, werk en inkomen. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer: (035) 609 34 11. 

Ook kunt u uw huisarts of de intern begeleider op school vragen om u aan te melden.

Zoekt u iemand die met u meedenkt en u ondersteunt bij de hulpvraag aan de gemeente? Dan kunt u terecht bij MEE Utrecht Gooi & Vecht. Zij bieden gratis en onafhankelijke ondersteuning. Meer informatie hierover? Kijk op MEE onafhankelijke ondersteuning.

U kunt vooraf ook zelf al een plan opstellen, samen met familie, vrienden en anderen uit uw omgeving. Dit heet een familiegroepsplan. De gezinscoach betrekt dit plan vervolgens bij het bespreken van uw hulpvraag.

Na de aanmelding

Intake en plan van aanpak

In het eerste gesprek met de gezinscoach kunt u vertellen waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het gesprek gaat over:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat is precies het probleem?
  • Welke dingen zijn er van invloed?

Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. We denken samen na over mogelijke oplossingen. Vervolgens vertelt de gezinscoach wat u van het jeugdteam kunt verwachten. U bespreekt samen de aanpak en dit schrijven wij op in een “plan van aanpak”.

Wie is uw contactpersoon?

De gezinscoach is uw contactpersoon. U kunt hem of haar altijd bellen of mailen als u een vraag heeft. De gezinscoach is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.

Kosten

Voor de hulp van het jeugdteam Soest hoeft u niets te betalen. Als ook andere instellingen of professionals worden ingeschakeld, dan is dat voor kinderen tot 18 jaar gratis. Uw eigen risico telt ook niet mee.

Toestemming

Wat is er verder nog belangrijk bij hulp van het jeugdteam Soest? De hulp van het jeugdteam is altijd vrijwillig. Gezinscoaches doen niets zonder uw toestemming. U wordt altijd gevraagd of u het eens bent met de voorgestelde hulp. Als dat zo is zet u uw handtekening onder het plan van aanpak. Ook zet u uw handtekening onder een ‘toestemmingsformulier’, dit heeft de gezinscoach nodig om over uw kind te overleggen met betrokken partijen. Belangrijk is dat u verantwoordelijk blijft en dat het jeugdteam alleen helpt als u het daarmee eens bent.

Privacy

Bij een aanmelding worden uw gegevens verwerkt in ons systeem. Het jeugdteam houdt zich strikt aan de regels van de privacywetgeving. Ze gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw kind. Lees hier meer over in de disclaimer.

Samenwerking

Bij jeugdhulp kunnen meerdere personen en organisaties betrokken zijn. Het jeugdteam Soest werkt bijvoorbeeld samen met scholen, Welzin (algemeen maatschappelijk werk), GGD (Consultatiebureau, jeugdartsen), het Centrum voor Jeugd en Gezin Soest, Stichting Balans (welzijnsorganisatie), Veilig Thuis, huisartsen en politie.

Heeft u een algemene vraag?

U kunt voor algemene vragen ook terecht bij vertrouwde gezichten in uw wijk. Bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Soest, maatschappelijk werk van Welzin, Stichting Balans. Maar ook de huisarts en school zijn goed op de hoogte. Zij kunnen u adviseren en doorverwijzen als u dit wilt. U kunt ook contact opnemen met toegang zorg, werk en inkomen van de gemeente via telefoonnummer (035) 609 34 11.

Meer weten?

  • Heeft u vragen of wilt u meer weten over het jeugdteam? Neem dan contact op met de Toegang zorg, werk en inkomen van de gemeente Soest via (035) 609 34 11.
  • Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Veilig Thuis is een organisatie voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Telefoonnummer: 0800 2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar)
  • Vertrouwenspersoon inschakelen? Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers die te maken krijgen met jeugdhulp, kunnen gratis hulp vragen aan het AKJ. Het AKJ is er om te adviseren over jeugdhulp. Ook ondersteunen zij mensen die een klacht hebben over de jeugdhulp
  • De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar die in vertrouwen willen praten. Gratis telefoonnummer: 0800 0432