Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Het fonds betaalt de kosten die nodig zijn om kinderen van zes tot achttien jaar te kunnen laten sporten.

Wat wordt betaald?

Het Jeugdsportfonds betaalt onder andere de volgende kosten voor een bedrag van maximaal € 225 per kind per jaar:

 • Contributie voor de sportvereniging
 • Sportkleding en andere sportartikelen
 • Zwemlessen, waarbij wordt gewerkt met een diplomagarantie. Kinderen kunnen blijven zwemmen tot het diploma A en B is gehaald

Aanvragen Jeugdsportfonds

 • Een tussenpersoon (vaak een professional die met de kinderen werkt) doet een aanvraag via de website van het Jeugdsportfonds
 • De aanvraag wordt gecontroleerd
 • Bij contributie: Bij goedkeuring wordt de contributie binnen twee weken uitbetaald aan de penningmeester van de vereniging
 • Bij sportartikelen: Voor de aanschaf van een sportuitrusting krijgt het kind een waardebon
 • De aanvrager ziet er op toe dat het kind deelneemt aan de betreffende sport en/of dat de waardebon juist wordt besteed

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het jeugdsportfonds, moeten de kinderen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Alleen kinderen tussen de zes en achttien jaar die wonen in Soest komen in aanmerking
 • Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • Het gaat om sporten bij een vereniging, teamsporten krijgen voorrang
 • Het gaat niet om sporten bij commerciële sportaanbieders

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de school van uw kind(eren). Tussenpersonen kunnen contact opnemen met Team Jeugdsportfonds Utrecht via utrecht@jeugdsportfonds.nl.