Klacht over de gemeente indienen

Heeft u een klacht over een gedraging van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Soest? Dan horen wij dit graag. Zo kunnen we de oorzaak van uw klacht aanpakken en de dienstverlening verbeteren.

Wanneer wel?

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u:

 • zich niet goed behandeld voelt door een medewerker aan de balie of door een wethouder
 • vindt dat u te vaak zonder resultaat iets bij ons heeft gemeld
 • vindt dat u onvoldoende informatie heeft ontvangen

Wanneer niet?

U kunt geen klacht indienen bij:

 • Gemeentelijke beslissingen waartegen u in bezwaar of in beroep kunt gaan, zoals een subsidieafwijzing of de verlening van een evenementenvergunning
 • Klachten over onze woonomgeving. Doe hiervoor een melding openbare ruimte
 • Klachten over Jeugdzorg? Deze sturen wij door aan de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland. Zij nemen uw klacht in behandeling. U kunt uw klacht wel bij ons aanleveren.

Klacht indienen bij de gemeente

Meld uw klacht binnen een jaar bij ons. Dit kan op drie manieren:

 1. Online, via het online formulier. Hier heeft u DigiD voor nodig
 1. Via het klachtenformulier in de folder ‘Heeft u een klacht? Deze vindt u in de centrale hal van ons gemeentehuis. Het formulier levert u in bij de receptie
 2. Schriftelijk, u geeft het volgende door:

  Uw naam, adres en telefoonnummer
  De datum waarop de klacht is geschreven
  De omschrijving van uw klacht
  Uw handtekening

  Dit stuurt u naar:

  Gemeente Soest
  O.v.v. klacht
  Antwoordnummer 120
  3760 VB Soest (postzegel niet nodig)

Wat gebeurt er met uw klacht?

Onze klachtencoördinator beoordeelt uw klacht. Hij zorgt ervoor dat de juiste persoon of afdeling uw klacht zo snel mogelijk in behandeling neemt.

 • Bij een klacht over een ambtenaar: Het verantwoordelijke afdelingshoofd of een directielid behandelt uw klacht
 • Bij een klacht over een bestuurder: Het bestuur behandelt uw klacht
 • Binnen veertien kalenderdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • U krijgt de gelegenheid om uw klacht mondeling (eventueel telefonisch) toe te lichten
 • Binnen zes weken krijgt u onze schriftelijke reactie

De Gemeentelijke Ombudsman

Bent u ontevreden over onze reactie op uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke Ombudsman. Hij behandelt uw klacht als u onze klachtenprocedure al heeft doorlopen. Ook een klacht over Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest neemt hij in behandeling. Voorwaarde is dat uw klacht niet ouder is dan een jaar.

Dit kan op drie manieren:

 1. Via het klachtenformulier in de folder ‘Heeft u een klacht? Deze vindt u in de centrale hal van ons gemeentehuis. Het formulier levert u in bij de receptie
 2. Schriftelijk, via een brief aan de gemeentelijke ombudsman:
  De Gemeentelijke Ombudsman
  Antwoordnummer 88
  3760 VB Soest (postzegel niet nodig)
 3. Via een e-mail aan postbus2000@soest.nl

Denk bij het schrijven van uw klacht in ieder geval aan de volgende zaken:

 • wat doet de gemeente volgens u niet goed? Of, wat deed degene die u te woord heeft gestaan of met wie u contact heeft gehad niet goed?
 • waar loopt u tegen aan bij de behandeling van uw klacht?
 • geef een duidelijke beschrijving van de voorgevallen situatie
 • uw naam, adres, uw telefoonnummer en mogelijk ook uw e-mailadres
 • de datum waarop de klacht is geschreven

Als de gemeentelijke ombudsman meer gegevens van u nodig heeft, dan neemt hij contact met u op.