Koninklijke onderscheiding (lintje)

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor bijzonder werk voor de maatschappij. Het lintje is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

Lintjesregen

Ieder jaar worden ter gelegenheid van Koningsdag Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Deze feestelijke gebeurtenis wordt de lintjesregen genoemd. Het vindt plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Tussentijdse gelegenheid

Een uitreiking kan ook tussentijds plaatsvinden. Zo’n tussentijdse uitreiking gebeurt alleen als er een rechtstreeks verband is tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt onderscheiden en de datum van de uitreiking, bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid.

Lintje aanvragen

Wilt u iemand voordragen? Doe dat bij de gemeente waarin die persoon woont. U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen.

  • Dien de aanvraag op tijd in
    • Uitreiking lintjesregen: uiterlijk 15 juli
    • Tussentijdse gelegenheid: minstens zes maanden van tevoren
  • Vul het online voorstelformulier in
    • U motiveert waarom deze persoon in aanmerking komt voor een onderscheiding. Naast u moeten ook anderen uw aanvraag schriftelijk ondersteunen.

Hoe werkt het?

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding.

Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Beslist de minister positief, dan wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.

De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Meer weten?

Meer informatie de Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website van Rijksoverheid en op Lintjes.nl. Of neem contact op met de gemeente via (035) 609 34 11 of onderscheidingen@soest.nl.