Wijzigingen en klachten

U dient elk jaar opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer in. De medische situatie van uw kind, zijn of haar zelfstandigheid en de regelgeving kunnen namelijk veranderen. Maakte u vorig schooljaar gebruik van leerlingenvervoer? Dan krijgt u in april automatisch een nieuw aanvraagformulier thuisgestuurd.

Tussentijdse wijzigingen

Maakt u gebruik van leerlingenvervoer en verandert de situatie van uw (pleeg)kind? Bijvoorbeeld:

  • U wilt een verhuizing doorgeven
  • U wilt een alternatief adres doorgeven*
  • U wilt op een andere dag(en) leerlingenvervoer

U geeft deze wijzigingen schriftelijk door aan de gemeente, bij voorkeur via e-mail: leerlingenvervoer@soest.nl. U kunt de gemeente ook een brief sturen t.a.v. Leerlingenvervoer.

U kunt per kind één alternatief adres in Soest(erberg) opgeven. Bijvoorbeeld van een SBO, opa/oma, oppas, gastouder. Uw (pleeg)kind wordt dan op een vaste dag of dagen van/naar dit adres vervoerd.

Ligt het adres op de route (maximaal drie minuten extra reistijd, volgens routeplanning van vervoerder) dan is dit gratis. Bij verder gelegen adressen (nog wel steeds binnen Soest(erberg), brengt de vervoerder € 7,50 incl. btw per rit bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening. 

Heeft u een andere wijziging, bijvoorbeeld:

  • U wilt een nieuwe school of schoollocatie doorgeven
  • U wilt meer of minder dagen gebruik maken van leerlingenvervoer
  • U wilt het type vervoer wijzigen
  • Er verandert iets in de gezondheidssituatie van uw (pleeg)kind

Voor deze wijzigingen is een nieuwe aanvraag nodig. Uw wijzigingen kunnen invloed hebben op uw vergoeding.

Wijzigingen door ziekte

Wanneer uw (pleeg)kind niet meegaat, bijvoorbeeld door ziekte, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven aan uw vervoerder.

Vergeet uw (pleeg)kind niet weer beter te melden. Zonder betermelding moet u zelf voor het vervoer van en naar school zorgen.

Maakt uw (pleeg)kind langer dan één week geen gebruik van het leerlingenvervoer, door bijvoorbeeld ziekte of een (tijdelijke) verhuizing? Geef dit dan ook door aan de contactpersoon van de gemeente via leerlingenvervoer@soest.nl.

Voor individuele afwijkende tijden (bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts) wordt geen taxi ingezet, maar moet u zelf voor vervoer zorgen.

Klachten over de vervoerder

Elke vervoerder moet voldoen aan alle wettelijke keurings- en indelingseisen.

Heeft u klachten over het taxivervoer? Neem eerst contact op met de vervoerder. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de gemeente via (035) 609 34 11.