Leidraad Fysieke Leefomgeving

De openbare ruimte, waar wij dagelijks met zijn allen gebruik van maken, is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Bijvoorbeeld door het dagelijks onderhoud van de gemeente, maar ook door ruimtelijke ontwikkelingen. Er worden woonwijken ontwikkeld of hele straten gereconstrueerd: de ene keer wordt de openbare ruimte groter en een andere keer weer kleiner. Wat er ook verandert, belangrijk is dat de openbare ruimte leefbaar en beheerbaar blijft. Om dit te bereiken heeft de gemeente de ‘Leidraad Fysieke Leefomgeving’ opgesteld.

Wat is Leidraad Fysieke Leefomgeving?

De ‘Leidraad Fysieke Leefomgeving’ is een overkoepelend document voor de inrichting van de openbare ruimte met het oog op kwaliteit, functionaliteit, gebruik en beheerbaarheid. Deze Leidraad heeft als doel om te inspireren tot het maken van een mooie leefomgeving. Het is dan ook geen blauwdruk. Daarmee bevorderen we een interessante, gedifferentieerde en met aandacht vormgegeven openbare ruimte die goed te beheren is: beheerbewust ontwerpen.

De Leidraad sluit aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet door te werken vanuit een integrale benadering: de nadruk ligt op inspiratie. Door locatie/specifiek maatwerk mogelijk te maken, kan worden ingespeeld op gebiedskwaliteiten.

Wie kan de Leidraad gebruiken?

De Leidraad is te gebruiken in alle ontwikkelingen en initiatieven in de leefomgeving die een relatie of invloed hebben op de directe openbare ruimte. Deze ontwikkelingen kunnen vanuit de gemeente zelf komen, maar ook vanuit particuliere initiatieven en/of ontwikkelingen.

Dit betekent dat niet alleen de gemeente zelf vanuit de verschillende (vak)disciplines op strategisch en operationeel niveau zich bezig houdt met de openbare ruimte, maar ook externe partijen. In voorgaande jaren kregen we veel vragen van ontwikkelaars over de inrichting en materialisatie van de openbare ruimte. De Leidraad Fysieke Leefomgeving geeft antwoord op deze vragen.

Hoe werkt de Leidraad?

De Leidraad is samengesteld op basis van bestaand beleid, richtlijnen en normeringen. Het gaat over materialen in de openbare ruimte, de processen van initiatief tot beheer en de visie op de openbare ruimte in een gebied. Daarnaast gaat de Leidraad over de samenhang met de Omgevingswet. De Leidraad is bestemd voor alle initiatieven en ontwikkelingen, van zowel de gemeente als externe, die een (stevige) ruimtelijke impact hebben op en in de openbare ruimte.

Opbouw van de Leidraad

De Leidraad bestaat uit 3 delen:

Deel 1. Het proces (pdf, 463 kB)
In dit deel worden de processen rondom ruimtelijke ontwikkelingen, die invloed hebben op de openbare ruimte, beschreven.

Deel 2. Strategie en uitgangspunten (pdf, 3,6 MB)
Dit deel beschrijft de bestaande situatie van de openbare ruimte vanuit het oogpunt van kwaliteit en ruimtelijke samenhang, de wijkkarakteristieken. Daarnaast zijn de stedenbouwkundige normen en aanbevelingen van de verschillende producten aangegeven. Dit deel is bedoeld als naslagwerk en inspiratiebron met spelregels en beleidskaders voor een ieder die zich bezig houdt met het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte.

Deel 3. Inrichting en materialen (pdf, 2,6 MB)
In dit deel zijn de technische inrichtingseisen, normeringen en de eisen voor materialisatie voor de openbare ruimte opgenomen. Het kunnen harde (wettelijke) eisen zijn, maar ook aanbevelingen. Er is ook ruimte voor keuzevrijheid. Dit deel is bedoeld als leidraad en kader voor eenieder die tot in detail betrokken is bij de inrichting van de openbare ruimte.