Liesa van Aalst-Veldman


Liesa van Aalst-Veldman (VVD)
Naam
Liesa van Aalst-Veldman (VVD)
Telefoonnummer
(035) 609 34 43
Adres
Raadhuisplein 1
Postcode
3762 AV
Woonplaats
Soest
Functie
Wethouder
Lid van
College van B en W

Portefeuille

Middelen, Sociaal domein, Werk en Inkomen, Economie, Toerisme en recreatie

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen

  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), regio Utrecht
  • Lid bestuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS
  • Lid Bestuur Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o.
  • Amfors (vertegenwoordiging in ava)
  • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (vertegenwoordiging in ava)
  • Vitens (vertegenwoordiging in ava)

Overige nevenfuncties

  • Bestuurslid Vereniging Thorbecke (onbezoldigd)