Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

De gemeente Soest wil mantelzorgers tegemoet komen in de hulp die zij een naaste bieden. Met de huishoudelijke hulptoelage (HHT) kunnen mantelzorgers tegen een lage vergoeding gebruik maken van huishoudelijke hulp.

Huishoudelijke hulp is:

  • het huis opruimen
  • de was doen en strijken
  • huishoudelijk werk (zoals afstoffen, stofzuigen, de badkamer schoonmaken)

Wat kost HHT?

De huishoudelijke hulp kost u 5 euro per uur. Normaal is dit  22,50 euro per uur. De gemeente betaalt het verschil (17,50 euro). U kiest of u de hulp maximaal 1,5 uur per week of 3 uur per 2 weken wilt ontvangen. Per 4 weken kost het u dus 30 euro voor 6 uur hulp.

Hoe werkt het?

U krijgt de hulp van een professionele aanbieder. U kunt kiezen uit: T-zorg,  Amaris of Lyvore. U kiest ook waar u de huishoudelijke hulp wilt: bij u thuis, of in het huis van degene voor wie u mantelzorger bent.

Hoe vraagt u HHT aan?

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, dient u deze aan te vragen bij de gemeente. Wij gaan dan met u in gesprek om te kijken of de HHT een passende oplossing is voor uw situatie en/of u aan de voorwaarden voldoet. Aanvragen kan bij uw contactpersoon van de gemeente. Heeft u nog geen contactpersoon? Dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg via (035) 609 34 11 of steunpuntmantelzorg@soest.nl.

Voorwaarden

Voor HHT gelden de volgende voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  1. De mantelzorger moet geregistreerd staan bij het Steunpuntmantelzorg, gemeente Soest.
  2. De gemeente is met u in gesprek gegaan over uw mantelzorgsituatie en daaruit is gebleken dat HHT een passende oplossing voor u is.
  3. Het huishouden waarvoor u HHT aanvraagt ligt in de gemeente Baarn, Bunschoten, Soest of Woudenberg. En degene voor wie u mantelzorger bent moet in de gemeente Soest wonen.
  4. Het huishouden waar de HHT plaats gaat vinden, beschikt niet over een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of een Wlz-indicatie thuis.  U kunt dan wel nog HHT aanvragen voor uw eigen huishouden. Bijvoorbeeld: u bent mantelzorger voor uw ouders. Uw ouders hebben een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of een Wlz-indicatie thuis. U kunt dan geen HHT aanvragen voor uw ouders, maar wel voor uw eigen huishouden. Een ander voorbeeld: uw partner is verhuisd naar een (verpleeg)instelling. U kunt dan voor uw eigen huishouden HHT aanvragen.
  5. U kunt per jaar voor één huishouden HHT inzetten, ook al zijn er meerdere mantelzorgers voor degene die hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld: u en uw zus zijn allebei mantelzorger voor uw ouders. Als u HHT aanvraagt voor het huishouden van uw ouders, dan kunt u geen HHT aanvragen voor uw eigen huishouden of dat van uw zus. Een ander voorbeeld: u en uw partner zijn mantelzorgers en wonen op één adres. U zorgt bijvoorbeeld voor uw moeder en uw partner zorgt voor uw schoonvader. Ook dan geldt dat u de HHT voor één huishouden kunt aanvragen, dus of voor uw eigen huishouden, of voor het huishouden van uw moeder of voor het huishouden van uw schoonvader.
  6. De huishoudelijke hulp stopt als u daarom vraagt. Is de mantelzorgrelatie  beëindigd door overlijden, dan krijgt u nog 2 weken HHT. Vanzelfsprekend stopt de HHT als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.