Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter wonen bij de persoon die uw hulp nodig heeft? Dan kunt u een mantelzorgwoning bij of aan uw huis laten bouwen of plaatsen. Meestal is er geen vergunning nodig. Er gelden een aantal regels en voorwaarden.

Mantelzorgrelatie

Een van de voorwaarden is dat er een aantoonbare mantelzorgrelatie moet zijn tussen u en de perso(nen) die uw hulp nodig hebben. Bent u al bekend bij een klantregisseur Sociaal Domein (in verband met een Wmo-indicatie)? Dan kan uw klantregisseur de mantelzorgrelatie aantonen. Heeft u geen contact met een klantregisseur van de gemeente? Dan kunt u een verklaring vragen over de mantelzorgrelatie aan het Steunpunt Mantelzorg Soest, een huisarts of wijkverpleegkundige. Als wij u vragen om deze verklaring, dan moet u deze kunnen overleggen. U kunt ook zelf alvast de verklaring toesturen via postbus2000@soest.nl.

Vergunningsvrij

U kunt het bestemmingsplan online inzien en nagaan via de vergunningscheck of een bouwwerk vergunningsvrij is. Heeft u daarna nog vragen of behoefte aan advies? Dan kunt u een afspraak maken met de gemeente om te horen of uw plan vergunningsvrij is en wat de voorwaarden zijn voor vergunningsvrije bouwwerken. U krijgt dan ook informatie en advies over wat u moet doen als uw plan niet vergunningsvrij is.

Gaat u een bestaand (legaal) bouwwerk bij uw woning ombouwen (dus niet uitbreiden) tot mantelzorgwoning? Dan hoeft dit bouwwerk niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen.

De mantelzorgwoning moet voldoen aan de eisen die staan in het Bouwbesluit 2012.

Bewoning

De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.

Toeslagen en inkomen

De mantelzorgwoning is een zelfstandige woning met eigen voorzieningen. Bij het aanvragen van eventuele toeslagen telt het inkomen van de bewoner(s) die in de hoofdwoning wonen niet mee. Er is sprake van fiscaal partnerschap voor de belastingdienst als 1 persoon in de mantelzorgwoning woont. Deze persoon en de bewoner(s) van de hoofdwoning zijn dan fiscaal partners van elkaar. Fiscaal partnerschap is niet van toepassing als u een eigen huisnummer heeft of als er een huurcontract is afgesloten. Eventuele huurinkomsten zijn onbelast. U kunt een huisnummer aanvragen voor de mantelzorgwoning via postbus2000@soest.nl.

Het deel van de grond waar de mantelzorgwoning op staat telt mee als vermogen in box 3 voor de hoofdbewoner/eigenaar van de grond.

Inschrijven bij de gemeente

U kunt zich hier inschrijven als inwoner in Soest.

Beëindiging bewoning

We stellen het op prijs als u ons informeert als er geen mantelzorgrelatie meer is. De vrijstaande mantelzorgwoning mag dan niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet in alle gevallen af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Wilt u weten wat er mag bij beëindiging van de mantelzorgrelatie, maakt u dan een afspraak.