Melding overtreding milieuregels

Milieuklachten? Bel de RUD

Wie overlast heeft van een bedrijf, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging veroorzaakt door bedrijven kunnen redenen zijn om te bellen.

Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD Utrecht kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.

Contact

De RUD  Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de gemeente Soest. Kijk voor meer informatie op https://www.rudutrecht.nl/.
Of bel naar (030) 702 33 00.

Milieuklachten

Voor spoedeisende zaken belt u de milieuklachtentelefoon via telefoonnummer (0800) 022 55 10 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Is er geen spoed, maar wilt u wel iets melden of vragen? Maakt u dan gebruik van het digitale formulier op www.rudutrecht.nl/diensten/milieuklachten.