Herinrichting Molenstraat en omgeving

De verharding en de riolering van de Molenstraat (tussen de Albert Cuyplaan en de St. Josephstraat), de Soesterengweg, de Molenweg en de St. Josephstraat zijn verouderd en aan vervanging toe. Een deel van de beplanting is verouderd en een aantal bomen hebben een matige kwaliteit.

Komend voorjaar willen wij daarom deze straten opnieuw gaan inrichten. Hierbij passen wij de inrichting aan de hedendaagse eisen aan.

Stand van zaken

De bewoners hebben hun reacties kunnen geven op het conceptplan. Waar mogelijk is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het aangepaste plan. Momenteel zijn we bezig met de technische uitwerking van het plan.

Uitvoering van de werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland in 2019, van week 14 tot en met week 44.

Overzichtskaarten