Monument verbouwen

Wilt u een monument verbouwen, herstellen of aanpassen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Wanneer een vergunning?

U heeft een vergunning nodig als u:

 • eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument, en
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen
 • het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond
 • verwijderen van onderdelen zonder monumentale waarde? Bijvoorbeeld een recente schuur

Vergunning aanvragen

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u daar gelijk een vergunning aanvragen.

U heeft eventueel nog meer nodig:

 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
 • een bouwbestek
 • foto’s
 • een situatieschets
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw

Termijn

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er twee procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure geldt bij:

 • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
 • ingrijpende wijzigingen van een Rijksmonument
 • reconstructie van een beschermd Rijksmonument
 • wijziging bij herbestemming van een Rijksmonument
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt zes maanden. Deze periode mag met zes weken verlengd worden.

Reguliere procedure

Voor alle andere wijzigingen geldt de reguliere procedure. De gemeente beslist dan binnen acht weken over uw aanvraag. Ook deze termijn mag de gemeente met zes weken verlengen.

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn afhankelijk van de aangevraagde deelactiviteiten. Tijdens uw aanvraag bij het omgevingsloket online krijgt u de voor u geldende kosten te zien.

Financiële regeling

Er zijn verschillende subsidies of voordelige leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Kijk voor meer informatie op www.cultuurerfgoed.nl en op www.restauratiefonds.nl.

Meer weten?

Lees meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning. U vindt hier ook meer informatie over een zienswijze indienen of in bezwaar of beroep gaan op een afgewezen vergunningsaanvraag.