Nederlandse nationaliteit

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op twee manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. Deze procedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u via de optieprocedure het Nederlanderschap aanvragen.

Voorwaarden optieprocedure

De voorwaarden vindt u op de website van de IND.

Vervolgstappen optieprocedure

Denkt u in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken via telefoonnummer (035) 609 34 11.

Vervolgens controleren wij of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan plannen wij met u een afspraak om het aan te vragen en te betalen. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna bent u Nederlander. Een week later kunt u een paspoort en/of ID-kaart aanvragen.

Meenemen

Naar uw afspraak neemt u mee:

 • Uw geldige legitimatiebewijs
 • Geld: u betaalt bij de aanvraag (bij voorkeur pinnen)

Termijn

De optieprocedure duurt ongeveer drie maanden. Het duurt maximaal zes maanden. 

Kosten

 • Een verzoek voor u alleen kost € 187
 • Een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost € 319
 • Een verzoek voor een minderjarige (medeopteren) kost € 21

(Tarieven 2019)

Naturalisatie betekent het verkrijgen van de (in dit geval Nederlandse) nationaliteit.

Voorwaarden naturalisatie

Voor naturalisatie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent meerderjarig
 • U heeft vijf jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in (Caribisch) Nederland met een geldige verblijfsvergunning
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland
 • Kinderen kunnen tot en met vijftien jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:
  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel
 • Is uw kind zestien of zeventien jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal drie jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond

Het volledige overzicht en uitzonderingssituaties vindt u op de website van de IND. Denkt u in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken via telefoonnummer (035) 609 34 11.

Procedure naturalisatieverzoek

 • U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. Wij vertellen u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden.
 • De gemeente stelt daarna een advies op. Dit sturen wij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.
 • Is uw verzoek om Nederlander goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie en u moet de verklaring van verbondenheid afleggen, Hierna krijgt u het naturalisatiebesluit uitgereikt.
 • Een week later kunt u een paspoort en/of ID-kaart aanvragen.

Wat te doen?

U betaalt voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument
 • uw geboorteakte of eventueel: een rapport van eerste of nader gehoor. Dit krijgt u na de gesprekken met de IND en uw advocaat
 • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
 • uw (inburgerings)diploma

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Termijn

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal één jaar nodig. De procedure bestaat uit drie delen: een deel bij de gemeente en een deel bij de IND en een deel weer bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Kosten

 • Enkelvoudig, laag tarief (*) € 655
 • Gemeenschappelijk, laag tarief (*) € 899
 • Enkelvoudig, hoog tarief € 881
 • Gemeenschappelijk, hoog tarief € 1.124
 • Mede-naturalisatie minderjarig kind € 130

*) Het verlaagd tarief geldt alleen voor vluchtelingen en staatlozen

Tarieven 2019

Het kan dat u naast de Nederlandse nationaliteit nog één of meerdere nationaliteiten heeft. Als u de Nederlandse nationaliteit niet meer wilt hebben, kunt u hier afstand van doen. U legt hiervoor de ‘verklaring van afstand’ af.

Voorwaarden opgeven Nederlanderschap

 • U bent meerderjarig
 • U heeft nog een andere nationaliteit

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

 • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap
 • Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar mogen hun mening geven
 • Jongeren van zestien jaar of ouder moeten zelf een verklaring van afstand afleggen

Nederlanderschap opgeven

 • Maak via (035) 609 34 11 een afspraak met de gemeente
 • De gemeente heeft uw naam, geboortedatum en uw adres nodig. U neemt daarom mee:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit
 • Op het gemeentehuis legt u de ‘verklaring van afstand’ af. U ondertekent deze zelf

Nederlanderschap verliezen

U kunt ook uw Nederlandse nationaliteit verliezen. Bijvoorbeeld kwijtraken als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Meer informatie over verliezen van het Nederlanderschap vindt u op de website van de IND en de website van Rijksoverheid.