Eerdere besluitvorming

De gemeenteraad heeft 20 april 2017 besloten om een nieuwe sporthal te realiseren in de wijk Overhees. Zie het raadsbesluit (pdf, 178 kB). Daarvoor hebben we een aantal locaties in beeld die we verder onderzoeken. Op 29 juni heeft de gemeenteraad ook de bestaande locatie sporthal Beukendal hieraan toegevoegd. Zie motie (173 kB). Samen met bewoners en andere belanghebbenden uit de betrokken wijken willen we nu nagaan welke plek het meest geschikt is.

Waarom een nieuwe sporthal?

Als gemeente willen we enerzijds zorgen voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs en anderzijds voor goede en voldoende binnensportmogelijkheden voor verenigingen. Dat staat in onze visie op de binnensportaccommodaties (pdf, 1,76 mb) die we samen met de sportverenigingen en het basisonderwijs hebben opgesteld.

Voor het onderwijs is de loopafstand (binnen 1 km) van de scholen van groot belang. Hierdoor kunnen de kinderen de tijd voor gymles goed besteden. Daarnaast voldoet een nieuwe  hal aan de huidige uitgangspunten qua ruimte en inrichting, waardoor deze geschikt is voor verschillende sportactiviteiten. Bij voorkeur overdag voor het onderwijs en in de avond voor de verenigingssport.

Sommige accommodaties zijn verouderd en staan (deels) leeg. Daarom willen we een nieuwe multifunctionele sporthal  bouwen die helemaal voldoet aan de actuele sportwensen en die zowel overdag als in de avond wordt gebruikt.

Daar staat tegenover dat we een aantal (kleine) verouderde accommodaties afstoten. Met de besparing op de verouderde en een betere bezetting van nieuwe accommodaties kunnen we investeren in een nieuwe hal en nog enkele andere accommodaties renoveren. Op deze manier stimuleren we sport en bewegen.

Locaties in beeld

De locaties die we  onderzoeken zijn:

  • Weiland Boerenstreek
  • Clemensstraat (Van Oestterrein)
  • Di Lassostraat 65-67 (Orlandogebouw)
  • Vedelaarspad 53 (Kinderboerderij)
  • Willaertstraat 49-51 (Bibliotheek)
  • Dorpsstreek (grasveld)
  • Sporthal Beukendal aan de Beukenlaan

Daarbij kijken we naar een aantal factoren. Onder andere is het te belopen voor scholen, is de plek goed bereikbaar, welke bestemming heeft de grond nu en is er te vrezen voor overlast voor de omgeving? Ook brengen we de financiële aspecten voor de gebiedsontwikkeling. Net als de mate waarin het aansluit bij ons accommodatiebeleid.

Workshops

We betrekken bewoners en belanghebbenden uit de wijk Overhees en rondom de locatie Beukendal de komende periode bij het maken van een afweging voor een geschikte locatie. Dit doen we aan de hand van twee workshops in oktober. Bewoners en belanghebbenden konden zich hiervoor opgeven.  Met de deelnemers bespreken we mogelijkheden, beperkingen en zorgpunten van de plekken die in beeld zijn. Denk aan onderwerpen als verkeer, onderwijs, sport, stedenbouw en landschap.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de workshops en de gezamenlijke beoordeling van de locaties, presenteren we vervolgens aan alle betrokkenen tijdens een algemene bewonersavond. Daarna leggen we de uitkomsten voor aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt  uiteindelijk een besluit over de definitieve locatie. Daarna volgt opnieuw een traject samen met (direct) omwonenden en belanghebbenden over de ruimtelijke inpassing van de sporthal op de gekozen locatie.

Terugkoppeling Informatieavond 6 juni

De informatieavond in sportzaal Willaert was met zo’n 200 aanwezigen drukbezocht. Tijdens de avond legden we uit waarom een nieuwe sporthal noodzakelijk is, welke opdracht de raad heeft meegegeven en hoe we zijn gekomen tot de zes locaties in Overhees. Aanwezigen konden daarop reageren, stelden  kritische vragen en uitten hun zorgen. Ook is gesproken over het vervolg van het proces. Lees meer in het verslag.