Voorgenomen besluit

Voorgenomen besluit

Op 7 november 2017 heeft het college het voorgenomen besluit (pdf, 130 kB) genomen om de locaties Dorpsstreek en Beukendal voorlopig als voorkeurslocaties aan te wijzen voor de vestiging van een nieuwe sporthal. Ook heeft het college besloten om de overige locaties die onderzocht zijn, te weten Weiland Boerenstreek, Clemensstraat (Van Oest), Vedelaarpad (kinderboerderij), Willaertstraat 49-51 (bibliotheek) en Orlando, als minst kansrijk aan te merken en deze daarom niet te betrekken in het vervolgtraject.

Achtergrond

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad het college verzocht om de locatieafweging voor een nieuwe sporthal opnieuw te doen en daarbij zes locaties in de wijk Overhees en de locatie van de sporthal Beukendal te onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is de visie op de binnensportaccommodaties. De nieuwe sporthal draagt bij aan kwalitatief goed bewegingsonderwijs en goede en voldoende binnensportmogelijkheden voor verenigingen.

Onderzoek

De afgelopen maanden hebben we onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn voor vestiging van een nieuwe sporthal. Samen met bewoners en andere belanghebbenden hebben we gekeken naar de gevolgen voor onder andere onderwijs, sport en bewegen, omwonenden en de financiƫn.

Workshops

In oktober zijn twee workshops gehouden waarin de meningen zijn gepeild over de geschiktheid van de locaties. Dit hebben we gedaan met behulp van de online tool Mentimeter. Met deze tool konden de deelnemers via hun smartphone individueel hun keuzes maken, die vervolgens direct geanonimiseerd in beeld verschenen. Het onafhankelijk voorzitterschap was daarbij in handen van bureau De Wijde Blik. Aan de workshops hebben ruim 20 betrokken bewoners deelgenomen. De resultaten van de Mentimeter, tezamen met het verslag van de workshops (pdf, 493 kB) en het onafhankelijk advies van bureau De Wijde Blik over het participatieproces (pdf, 340 kB) zijn betrokken bij onze overwegingen voor de locatiekeuze. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met sport en onderwijs. Deze input vanuit de samenleving vormt een belangrijk onderdeel bij de besluitvorming.

Presentatie workshop van 2 oktober (pdf, 731 kB) en 9 oktober 2017 (pdf, 124 kB)

Uitkomsten onderzoek

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek (pdf, 340 kB) en de workshops komen de locaties Dorpsstreek en Beukendal als meest geschikt naar voren. Alle locaties zijn getoetst op vele andere factoren zoals ruimtelijke inpasbaarheid, verkeer, volkshuisvesting, financiƫn etc. Hieruit blijkt dat de locatie rondom de Dorpsstreek vanuit de bovengenoemde factoren het meest kansrijk is. Ook draagvlak is meegewogen. Vanuit dit oogpunt komt Beukendal het sterkst naar voren.