College presenteert stappenplan voor gebiedsvisie Dalweg

Het college van Soest heeft een concreet stappenplan gemaakt om tot een gebiedsvisie voor de Dalweg te komen. Verschillende ontwikkelingen nemen ze hierin mee, zoals de sporthal, de toekomstige rol van het gemeentehuis, woningbouwopgaven in dit gebied, Beukendal en het politiebureau. Het college verkent deze puzzelstukken in samenhang met elkaar en presenteert die verkenning in het voorjaar van 2019 aan de raad. Daarna gaat het college aan de slag met een gedegen gebiedsvisie voor het Dalweggebied.

Toekomstige rol gemeentehuis in samenleving 

In opdracht van het vorige college is een onderzoek gedaan naar het huisvestingsvraagstuk en een toekomstbestendige oplossing voor het gemeentehuis van Soest. De directe aanleiding was een werkplekkentekort in het gemeentehuis. Deze aanleiding is ook meteen aangegrepen om na te denken over de toekomstige rol van het gemeentehuis in de samenleving. 

Ruimtelijke mogelijkheden Dalweg 

De uitkomst van het onderzoek is dat het gemeentehuis als gebouw toereikend is, als het op een andere manier ingericht wordt en de werkwijze aangepast. Wat inrichten betreft is toekomstgericht gekeken naar de rol van de gemeente en hoe je dit kan vertalen naar de huidige werkplekken en publieksruimtes, zoals de raadszaal en de publiekhal. Ook is in samenhang hiermee gekeken naar de mogelijke ontwikkelingen rondom het gemeentehuis zoals de locatie voor een sporthal, het politiebureau, Beukendal en woningbouwopgaven in het gebied.

Presentatie resultaten voorjaar 2019

Het college werkt de komende tijd het stappenplan uit en presenteert de verschillende puzzelstukken met ieder zijn haalbare mogelijkheden in het voorjaar aan de raad. Daarna kan het college de gebiedsvisie en het participatietraject verder uitwerken.