College van B&W roept op tot respect

In zijn nieuwjaarspeech zei burgemeester Rob Metz al: “de essentie waar het om gaat is verbinding en respect. Respect voor de mening, achtergrond, geaardheid, leeftijd of noem maar op van de ander. En je samen ervoor inzetten om ondanks die verschillen te verbinden”. Dit is wat het college van B&W ook wil benadrukken als reactie op de Nashville verklaring.

Het college vindt het jammer dat de Nashville verklaring zoveel aandacht krijgt. De verklaring gaat volledig voorbij aan de gelijkwaardigheid van mensen. Het college benadrukt dat de gemeente Soest een gemeente is waar je in veiligheid en vrijheid mag zijn wie je bent. Ongeacht je geaardheid of achtergrond. 

Artikel 1 van onze grondwet zegt dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in ons land niet toegestaan.

Wat het college betreft kun je je niet aan de ene kant beroepen op je vrijheid van godsdienst en tegelijk aan de andere kant iemand veroordelen op zijn of haar geaardheid. Dit past niet in onze Nederlandse samenleving wat ons betreft.