Duurzaam ruimte maken voor boeren in Soester polder

Vorige week sprak de gemeenteraad van Soest over de toekomst van één agrariër. Deze week nam de raad een besluit dat mogelijkheden biedt aan meerdere boeren in de polder. Wethouder Harrie Dijkhuizen wil zo snel mogelijk aan de slag om met de boeren en een deskundig bureau te verkennen of we met herhuisvesting, grondruil en verkaveling meerdere agrarisch ondernemers een duurzame toekomst kunnen bieden in de Soester polder.

Het oorspronkelijk vraagstuk draaide erom of één agrariër een nieuwe boerderij mocht bouwen aan de zuidkant van de Peter van den Breemerweg. Voorstanders wilden deze agrariër een toekomst bieden. Tegenstanders wilden het open polderlandschap behouden. De meerderheid van de gemeenteraad wil beide. De open polder behouden én de agrariër een toekomst bieden. En niet alleen deze agrariër maar wellicht ook enkele andere boeren in de Soester polder.

Wel oplossing, niet aan de zuidkant

Een raadsmeerderheid zegt ‘nee’ tegen een nieuwe bebouwing aan de zuidkant van de Peter van den Breemerweg. Maar ‘ja’ tegen een oplossing in de polder. Het liefst met gebruik van bestaande boerderijen. Als dat niet haalbaar is, is nieuwbouw mogelijk zolang het maar niet aan de open zuidkant van de Peter van den Breemerweg is.   

Modern boerenbestaan vraagt ander ruimtegebruik

Het boerenbestaan is tegenwoordig anders dan vroeger. Er gelden andere eisen, bijvoorbeeld als het gaat om stallen of weidegrond voor vee. Dat leidt ertoe dat boeren hun bedrijfsvoering aanpassen. Sommige hebben meer ruimte nodig. Andere minder of stoppen wellicht met hun boerenbedrijf. Wethouder Dijkhuizen: “Als we ervoor kunnen zorgen dat die puzzelstukjes in elkaar gaan passen, dan kunnen we niet slechts één boer helpen maar meerdere boeren in Soest. We schakelen hierbij een deskundig, onafhankelijk bureau in om deze ‘puzzel’ te begeleiden. Zo’n bureau kan de boeren beter helpen en kan ons als gemeente ook een objectief advies geven over wat wel en niet haalbaar is.”

Ook recht doen aan voortbestaan andere boeren

Normaliter zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in de polder beperkt. Zowel de provincie als gemeente zijn niet happig op verstening van het groene polderlandschap. Maar beide overheidsinstanties staan nu welwillend tegenover een oplossing die meerdere boeren een duurzame toekomst biedt. Wethouder Dijkhuizen wil het zo snel mogelijk goed regelen. “Voor de betrokken agrariër duurt het al lang. Door het verkennen van een nieuwe oplossing die wellicht meerdere boeren verder helpt, duurt het nog wat langer. Ik begrijp dat dit voor de ondernemer vervelend is. En ik begrijp ook dat een deel van de gemeenteraad hier moeite mee heeft. Maar naast de boer die nieuwbouw wil aan de zuidkant van de Peter van den Breemerweg zijn er nog meer boeren die iets willen om hun bedrijfsvoering gezond te houden. En die kunnen nu geen kant op. Dus om aan zo veel mogelijk boeren recht te doen, neem ik daar graag nog even de tijd voor.” Met de raad is een termijn afgesproken van maximaal 1,5 jaar maar als het aan de wethouder ligt, is er zo snel mogelijk een oplossing.