Invoering parkeerverbod Soesterberg-Noord

Bent u bestuurder van een groot voertuig (langer dan 6 meter)? Dan mag u uw voertuig vanaf nu in sommige delen van Soesterberg-Noord niet meer parkeren.

Het verbod geldt voor de volgende straten:

  • Parallelweg Amersfoortsestraat 
  • Postweg
  • Veldmaarschalk Montgomeryweg
  • Batenburgweg (oostelijk deel vanaf de Postweg)

Op de kaart is het verbodsgebied met een rode kleur aangegeven. In de straten die buiten het rode gebied vallen, mag u parkeren tenzij anders aangegeven staat. Twijfelt u of u in een bepaalde straat mag parkeren? Kijk dan goed naar de gele verkeersborden in het gebied.

Waarom een parkeerverbod voor grote voertuigen?

Met het invoeren van het parkeerverbod willen we de verkeersveiligheid in het gebied vergroten. Zo staan er nu regelmatig grote voertuigen op de Amersfoortsestraat geparkeerd (waaronder op de fietsstrook), waardoor gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Daarnaast wordt een deel van het bedrijventerrein de komende jaren omgebouwd naar een woonwijk. Het is voor de uitstraling van deze wijk niet wenselijk dat grote voertuigen hier parkeren.

-----------------------------------------

Parking ban for large vehicles in (northern parts of) Soesterberg

Do you drive a large vehicle (longer than 6 meters)? In that case you are not allowed anymore to park this vehicle in some northern parts of Soesterberg. The parking ban will be in effect from now on. The ban applies to the following streets:

  • Parallel road Amersfoortsestraat
  • Postweg
  • Veldmaarschalk Montgomeryweg 
  • Batenburgweg (east of Postweg)

On the map above, the red color indicates the area where you are not allowed to park anymore. In the streets outside the red area, you can still park your large vehicle unless otherwise indicated. In case of any doubts: look for the yellow traffic signs in the area.

Why a parking ban for large vehicles?

We introduce the parking ban to increase road safety in the area. Currently large vehicles are parked on the Amersfoortsestraat, including the bicycle lane. This can lead to dangerous traffic situations. In addition, a part of the business park will become a residential area in the near future. Parked large vehicles don’t fit into the appearance of a residential area.