Namens de rekenkamercommissie: Uitvoering re-integratie en bijstand op peil in Baarn, Bunschoten en Soest

De uitvoeringsorganisatie BBS, die voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest onder andere de re-integratie- en bijstandsuitkeringen verzorgt, beperkt de instroom in de bijstand.

De organisatie zorgt er ook voor dat veel klanten uitstromen naar werk. Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de klanten positief is. Het is aannemelijk dat de uitvoeringsorganisatie BBS de bijstand en re-integratie doeltreffend uitvoert. Een kritische kanttekening is wel dat de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest bij de opdrachtverstrekking weinig concrete doelen aan BBS hebben meegegeven. Het model waarmee de gemeenten BBS aansturen, kent risico’s. Ook kan BBS op dit moment niet voldoende informatie geven aan de gemeenten waarmee gestuurd kan worden op de uitvoering.

Dit, en meer, blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissies van Baarn, Soest en Vallei en Veluwerand. Zij hebben onderzocht of uitvoeringsorganisatie BBS het beleid voor de bijstand en re-integratie goed uitvoert.

Aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten hebben de rekenkamercommissies een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Deze aanbevelingen zijn erop gericht dat de gemeenten meer richting geven aan de uitvoeringsorganisatie BBS voor het uitvoeren van haar taken. Daarnaast adviseren de rekenkamercommissies om jaarlijks op tijd afspraken met BBS te maken over de wijze van de uitvoering, omdat dat in de praktijk nu te laat gebeurt. Verder adviseren de rekenkamercommissies aan de gemeenten om de voortgang van de taken door BBS meer te volgen, evenals de organisatieontwikkeling van BBS. Ook geven de rekenkamercommissies het advies om het sturingsmodel nog eens kritisch te beschouwen.