Nieuwe sporthal Soest bij sportboulevard de Engh

Het college van burgemeester en wethouders zet in op een nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh. Wethouder Harrie Dijkhuizen deelde deze boodschap woensdagavond 21 november 2018 eerst met omwonenden en vertegenwoordiging van sport en onderwijs voordat de pers hierover vandaag werd geïnformeerd. Het college kiest voor deze locatie omdat zij hier kansen ziet voor clustering van sportfuncties, waardoor schaalvoordelen en synergie kunnen ontstaan.

Wethouder Dijkhuizen gaf tijdens de bijeenkomst aan dat, zoals in juli al met belanghebbenden werd gedeeld, in de zomer hiervoor het eerste meetwerk is verricht. Want, vóór verder onderzoek, moest er antwoord komen op de vraag; past een nieuwe sporthal qua afmetingen wel op het terrein van sportboulevard de Engh?

Een nieuwe sporthal past qua afmetingen op het terrein van sportboulevard de Engh

Uit het meetwerk is gebleken dat een nieuwe sporthal qua afmetingen past op het terrein van sportboulevard de Engh. De sporthal zou hier op zeven verschillende manieren een plek kunnen krijgen. Het college heeft twee van de zeven varianten aangewezen als geschikt voor nader onderzoek. De vijf andere varianten gaan uit van het verdwijnen van bestaande functies zoals zwembad, sauna en fitness of vragen om een te forse financiële investering. Consequenties die het college onwenselijk acht.

Vervolgonderzoek twee varianten

Bovenstaande varianten worden in de periode november 2018 tot en met januari 2019 onderzocht op technische en financiële haalbaarheid, bereikbaarheid en parkeren, stedenbouwkundige inpassing en consequenties voor aanwezige functies op het terrein en in de directe woonomgeving. Aandachtspunten daarbij zijn duurzaamheid en bezetting van de binnensportaccommodaties in Soest.

Inbreng van omwonenden, sport en onderwijs

Tijdens de informatiebijeenkomst van woensdag 21 november gingen omwonenden voor de eerste keer in gesprek over de nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh. Zij gaven aan zorgen te hebben over de aangewezen locaties voor de nieuwe sporthal. Hoe beïnvloedt de nieuwe sporthal mijn directe woonomgeving? Wat betekent het voor de, op dit moment al ervaren, parkeerdruk? Hoeveel drukker wordt het in onze straten? Is dat wel oplosbaar? Vragen en zorgen die begrijpelijk zijn en om een antwoord vragen in het vervolgonderzoek.

Zodra de uitkomsten van het vervolgonderzoek bekend zijn en het college, op basis daarvan, een voorkeursvariant op het oog heeft, worden omwonenden en vertegenwoordigers van sport en onderwijs daar weer over ingelicht. De vraag aan hen is vervolgens om actief mee te denken over de binnen- en buitenkant van de nieuwe sporthal. Daarmee kunnen eventuele negatieve effecten op de directe woonomgeving verkleind worden en kansen voor de sport verzilverd. Volgens planning neemt de raad in maart 2019 een besluit over de voorkeursvariant.