Reinigen riolering in Smitsveen, Klaarwater en bedrijventerrein Soestdijk

Vanaf eind februari wordt het rioolstelsel in de wijken Smitsveen, Klaarwater en het bedrijventerrein Soestdijk gereinigd. Het riool wordt gereinigd en nagekeken op gebreken en obstakels worden verwijderd. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer twee maanden.

Rioolreiniging en -inspectie

Het bedrijf ‘Vandervalk+degroot’ reinigt en inspecteert de komende periode in opdracht van de gemeente Soest een gedeelte van het ondergrondse (hoofd) rioolstelsel. Een aantal rioleringen wordt ook van binnenuit gerenoveerd. 

Verkeer 

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer enige hinder ondervinden. De vrachtauto’s waarmee gereinigd wordt, staan namelijk midden op straat of op het fietspad. Dit kan helaas niet anders. De verblijftijd boven de put is echter kort van duur, circa 10-20 minuten. Werkzaamheden in drukke straten worden buiten de spits en onder begeleiding van verkeersregelaars uitgevoerd.  

Wat merken inwoners van de werkzaamheden?

Meestal merken inwoners weinig tot niets van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kan men toilet, douche of wasmachine gewoon gebruiken. Tijdens de daadwerkelijke reinigingswerkzaamheden binnen ongeveer 50 meter van de woning kan het gebeuren dat bij wastafels of gootstenen wat water opborrelt. Dit ontstaat door luchtverplaatsingen in het hoofdriool. Hierdoor kan incidenteel enige geuroverlast ontstaan.

Tips om geuroverlast op te lossen

  • Laat, bij constatering van geuroverlast, even leidingwater door de wastafel, gootsteen of douchebak stromen
  • Houd ten tijde van de reiniging de deksel op de WC gesloten.

Meer weten over deze rioolwerkzaamheden? Kijk op de website http://soest.valkdegroot.nl.