Snoeiwerkzaamheden wijken Klaarwater en Soest-Zuid

Eind 2018 zijn er circa 3500 bomen in de wijken Klaarwater en Soest-Zuid door een onafhankelijk adviesbureau geïnspecteerd op conditie, veiligheid en onderhoudsstaat. Vanuit de inspectie zijn in het kader van veiligheid en onderhoud adviezen gegeven voor wat betreft het snoeien, kappen en nader inspecteren van bomen. Aan de hand van deze adviezen wordt er in januari 2019 gestart met het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden in deze wijken.

Bomen snoeien om ze weer veilig te maken

Het doel van de snoeiwerkzaamheden is om bomen weer veilig te maken. Tijdens het snoeien worden onder andere breukgevaarlijke takken verwijderd, denk hierbij aan grof dood hout en takken die erg breekbaar zijn. Ook worden laaghangende takken verwijderd zodat het verkeer hier geen last van heeft. 

Herplanten bomen

Voor de te kappen bomen wordt een kapvergunning aangevraagd. Deze bomen zullen in de loop van 2019 verwijderd worden. Het gaat hier veelal om bomen die vanuit veiligheidsoogpunt niet langer te handhaven zijn. De bomen vertonen onder andere (onherstelbare) afstervingsverschijnselen of zijn zelfs volledig afgestorven. Indien er voldoende bovengrondse en ondergrondse groeiruimte beschikbaar is zal op verschillende locaties een boom herplant worden. Deze plantwerkzaamheden zullen naar verwachting aan het eind van 2019 uitgevoerd worden.

Aanvullend onderzoek

Bij een aantal bomen zijn tijdens de inspectie gebreken aangetroffen waarbij de ernst niet vanaf de grond of visueel is in te schatten. Bij deze bomen gaat zogenaamd nader onderzoek plaats vinden. Hierbij worden bijvoorbeeld ingerotte snoeiwonden op hoogte (met ladder of hoogwerker) beoordeeld of rond de inrotting voldoende sterk hout aanwezig is.

Werkzaamheden aannemer

Tijdens de snoeiwerkzaamheden zal de aannemer gebruik maken van wegafzetting zodat hun en uw veiligheid wordt gewaarborgd. Matig uw snelheid bij werkzaamheden, zodat het voor iedereen veilig blijft. Er kan enige overlast van ondervonden worden, hiervoor vragen we uw begrip.