Soest draagt effectief bij aan kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Als gemeente houden we de kwaliteit en veiligheid van de Kinderopvang nauwlettend in de gaten. Alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en een deel van de gastouders worden elk jaar gecontroleerd door de GGD. Mocht er vervolgens iets niet in orde zijn, dan gaan we over tot handhaving. Er is ons immers veel aan gelegen om het welzijn en de veiligheid van jonge kinderen in opvangsituaties in Soest en Soesterberg te waarborgen. Maar doet Soest dat ook goed?

Handhaving goed op orde

De Inspectie van het Onderwijs controleert of wij onze rol als handhaver op een goede manier vervullen. De controle resultaten over 2017 zijn daarover inmiddels bekend. Conclusie is dat Soest de handhaving goed op orde heeft en behoudt daardoor de ‘A status’ van de Inspectie. Dit is de hoogst mogelijke score. 

Trots op onze kinderopvangorganisaties

Zo’n score doet ons deugd en tegelijkertijd gaat het natuurlijk om iets heel anders. Toezicht en handhaving zijn nodig en het hebben en houden van een ‘A status’ is bijzonder prettig. Veel belangrijker is het echter om zo min mogelijk aanleiding te hebben om te handhaven. Wethouder Harrie Dijkhuizen: “We zijn vooral blij en trots dat dat kinderopvangorganisaties binnen onze gemeente elke dag weer in staat zijn om kwalitatieve en veilige opvang te bieden!”