Voorkeurslocatie nieuwe sporthal achter sportboulevard de Engh

Het college stelt aan de raad voor om de nieuwe sporthal te realiseren aan de achterzijde van sportboulevard de Engh. Deze locatie komt als beste van de twee onderzochte locaties op het terrein naar voren in het uitgevoerde vervolgonderzoek naar haalbaarheid. In dit vervolgonderzoek is gekeken naar technische en financiële haalbaarheid, bereikbaarheid en parkeren, stedenbouwkundige inpassing en consequenties voor aanwezige functies op het terrein en in de directe woonomgeving. Indien de raad de voorkeurslocatie overneemt, werkt het college de inpassing van de hal op deze locatie de komende maanden verder uit.

Uitwerking voorkeurslocatie met inbreng van omwonenden, sport en onderwijs

Bij de uitwerking van de voorkeurslocatie wil het college omwonenden en vertegenwoordigers vanuit sport en onderwijs actief betrekken. De inbreng die wordt opgehaald tijdens centrale bijeenkomsten en werkgroepen in de eerste helft van 2019, is van belang om wensen over de indeling aan de binnenzijde en de inpassing aan de buitenzijde te vertalen in een kansrijk Programma van Eisen. Met als doel een toekomstbestendig, functioneel en duurzaam gebouw. Het Programma van Eisen wordt financieel getoetst. Het college neemt rond de zomer van 2019 hierover een besluit, gevolgd door een besluit van de raad. Deze besluiten vormen dan de basis voor de aanbesteding van de nieuwe sporthal.

Een locatie voor de nieuwe sporthal is veel meer dan alleen een ‘plek’

Het college kiest voor een nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh omdat zij een locatie ambieert die meer biedt dan alleen een fysieke ‘plek’. Sportfuncties dicht bij elkaar kunnen deelgebruik, efficiëntie, kruisbestuiving en innovatie stimuleren, én het geeft vorm aan een eenduidige hotspot voor sport in het Dalweggebied. 

Eerder bleek al dat een nieuwe sporthal past op het terrein van sportboulevard de Engh

Uit het globale meetwerk dat werd uitgevoerd in de zomer van 2018 bleek al dat een nieuwe sporthal qua afmetingen past op het terrein van sportboulevard de Engh. De sporthal zou hier op zeven verschillende manieren een plek kunnen krijgen. Het college wees in november 2018 twee van de zeven varianten aan als ‘geschikt voor nader onderzoek’.