Waarom toch plastic scheiden?

In verschillende media is bericht over het verschenen rapport van het Centraal Planbureau over de inzameling van plastic, blik en drinkpakken. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat plastic scheiden geen zin heeft, en dat is niet terecht. Goed afval scheiden wordt al tientallen jaren door de overheid gestimuleerd, en leidt tot bewezen milieuwinst. Wel is het zo dat het scheiden van de nieuwe soort plastic, blik en drinkpakken verbeterd kan worden om tot dezelfde resultaten te komen zoals met gft, glas en papier worden behaald.

Producenten, verwerkers en inwoners

Voor een volledig circulaire stroom is samenwerking nodig tussen alle partijen die de verpakkingen produceren, scheiden, inzamelen en verwerken tot nieuwe producten. Dat is nog niet op het niveau van glas, papier of gft, maar daar wordt wel hard aan gewerkt. Producenten investeren al jaren in aanpassingen van het productieproces om hun verpakkingen beter geschikt te maken voor recycling. Ook investeren zij in het mogelijk maken van een betere inzameling aan huis, en de verwerking tot nieuwe grondstof. Zij zouden daarbij nog meer verplicht kunnen worden, bijvoorbeeld door een regel in te voeren dat verpakkingen voor een bepaald percentage uit gerecycled materiaal zou moeten bestaan.

Thuis scheiden

Om afval goed te kunnen recyclen, blijft het belangrijk dat inwoners dat thuis goed scheiden. Het rapport van het CPB stelt dat dit nog niet goed gebeurt en spreekt van stromen onbruikbaar “mixplastic” door verkeerd scheiden, en vervuild gft door het toevoegen van plastic. Op de website en in de Afvalapp van de RMN kunnen inwoners precies zien welke soorten plastic gescheiden aangeleverd kunnen worden, om dit mixplastic te voorkomen. De gemeente Soest is het eens met de aanbeveling van het CPB om statiegeld op plastic in te voeren, zodat het voor inwoners interessanter wordt om dit goed te scheiden.

Wat doet de gemeente 

De gemeente Soest faciliteert inwoners zoveel mogelijk met de juiste inzamelmiddelen zodat goed afval scheiden steeds eenvoudiger wordt. Zo wordt dit jaar nog overgeschakeld naar een betere inzameling van plastic, blik en drinkpakken. Na een succesvolle proef in Overhees wordt de plastic inzamelzak vervangen door een container. Ook heeft de gemeente de communicatie over afval scheiden uitgebreid, met als doel goed te informeren over het belang van goed afval scheiden.