Onderdak bieden aan vluchtelingen

Ik wil graag thuis vluchtelingen opvangen. Mag dat?

We doen de oproep om niet zomaar als particulier Oekraïense vluchtelingen op te nemen, denk daar heel goed over na. Mocht het onverhoopt verkeerd gaan dan heeft de gemeente Soest niet direct een oplossing in herhuisvesting.

Wilt u toch als gastgezin fungeren voor een vluchteling uit Oekraïne, lees dan voor meer informatie de website van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft een handleiding uitgegeven voor de Particuliere Opvang van Oekraïners (POO)

Lees ook de veel gestelde vragen over het thuis opvangen van Oekraïense vluchtelingen via de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Ik heb of krijg vluchtelingen in huis. Wat moet ik doen? 

Alle vluchtelingen uit Oekraïne krijgen (straks) een speciale verblijfsstatus voor een bepaalde periode die hen bescherming biedt. Dan krijgen ze bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en werk. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe dat geregeld wordt. Het is daarvoor belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente en dat kan nu al. 

Registreren 

Als vluchtelingen bij u thuis zijn, dan horen we dat graag. Het is belangrijk ze in te schrijven bij de gemeente. 

 • U kunt bellen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11
 • Op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur kunnen vluchtelingen langskomen op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, bij de receptie. Neem mogelijk paspoort of ID kaart mee. 
 • Melden bij het COA is alleen noodzakelijk voor vluchtelingen die een (permanente) verblijfsvergunning in Nederland willen. 

Heeft u direct hulp nodig voor vluchtelingen als ze bij u thuis zijn? Neem dan contact op met het Oekraïne Team van de gemeente Soest via telefoonnummer 06-389 847 26.

Op dit moment wordt dit nog uitgezocht. Voor de eerste opvang heeft de gemeente kamers in hotels en vakantiehuisjes, hier kunnen vluchtelingen terecht.

Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Binnenkort wordt de regeling bekend gemaakt.

Nee, daar bent u niet toe verplicht. We doen echter nogmaals de oproep om niet zomaar vluchtelingen op te nemen. Onze opvanglocaties zitten nagenoeg vol. We hebben geen capaciteit om vluchtelingen op de korte termijn over te nemen van een gastgezin, als het toch niet werkt. 

Zijn er tips voor het opvangen van vluchtelingen?

Voor wie een gast opneemt, is er een top-10 van aandachtspunten en tips opgesteld:

 1. Doe het niet alleen. Vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoelang het gaat duren en samen hou je het langer vol. Communiceer ook naar uw directe omgeving dat u vluchtelingen opvangt. 
 2. Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte ‘Hollandse directheid’, kies uw woorden zorgvuldig. 
 3. Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor uw gast(en) om zich terug te trekken. 
 4. Wees niet verbaasd dat uw gast veel op zijn/haar/hun telefoon kijkt; het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk. 
 5. Maak duidelijke, praktische afspraken, bijvoorbeeld over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc. 
 6. Wees ervan bewust dat uw gast vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig is. Wees tolerant. 
 7. Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en/of schakel professionele hulp in. Als gasthuishouden bent u geen hulpverlener, u kunt wel helpen bij het vinden van hulp. 
 8. Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer voor zowel kinderen als voor volwassenen een dagprogramma te organiseren, bijvoorbeeld thuisonderwijs, sport en andere vormen van ontspanning. Bekijk of in uw omgeving mogelijkheden zijn om aansluiting te vinden bij een sportclub of vereniging. 
 9. Schroom niet uw gast om kleine wederdiensten te vragen, zoals koken of oppassen. Het geeft uw gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen. 
 10. Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente.

Heeft u vluchtelingen in huis genomen en gaat dit niet langer dan kunt u zich melden bij de gemeente. U wordt dan waarschijnlijk doorverwezen naar de landelijke opvang in Utrecht (jaarbeurs). Als gemeente hebben we een klein aantal crisisopvangplekken. Deze plekken zijn echter al bezet door vluchtelingen die verdeeld worden in de regio. Wij kunnen helaas geen vluchtelingen overnemen vanuit een gastgezin.

Indien een Oekraïner op dit moment geen medische reisverzekering heeft, kan hij in aanmerking komen voor medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg houdt in dat er een behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of elders omdat de zorg niet uitgesteld kan worden. Er is bijvoorbeeld sprake van een levensbedreigende situatie. Op de website van het CAK is specifieke informatie opgenomen voor gevluchte Oekraïners die onverzekerd zijn: zij ontvangen zorg die in het basispakket zorgverzekering is opgenomen.
 
Het CAK meldt verder dat voor de zorg die verleend wordt aan vluchtelingen uit Oekraïne alle zorgkosten worden vergoed. Van de Oekraïense vluchteling wordt dus geen eigen bijdrage verwacht. Waarschijnlijk zullen zorgverleners, zoals huisartsen, niet bekend zijn met deze regeling. Het is dus aan te raden om de zorgverleners te wijzen op de website van het CAK.

Voor meer informatie over zorgverzekeringen (ook in het Oekraïens) vindt u meer op de website van de zorgverzekeringslijn.

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zie voor meer informatie: CAK regeling onverzekerden. Oekraïense asielzoekers die verblijven op opvanglocaties van het COA, vallen (in de regel) onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Dit wordt op dit moment nog uitgezocht. 

Het opvangen van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor uw uitkering. U moet wel melden dat u een vluchteling in huis heeft bij de gemeente. Daarbij moet u ook vermelden welke afspraken er zijn gemaakt over een eventuele vrijwillige bijdrage.

Gemeenten worden verzocht de kostendelersnorm op grond van tijdelijk verblijf in ieder geval de  niet toe te passen wanneer bijstandsgerechtigden (bijstand, AIO, Anw) vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk in huis opnemen.  
 
Bent u uitkeringsgerechtigd en heeft u personen van 21 jaar die tijdelijk inwonen bij u? Dan hoeft u de persoon die tijdelijk inwoont niet mee te tellen voor de kostendelersnorm. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. 
 
Het tijdelijk in huis nemen van vluchtelingen kan effect hebben op de hoogte van toeslagen. Hoe en wat, dat wordt nog landelijk uitgezocht. 

Dit wordt op dit moment landelijk uitgezocht. Maar het uitgangspunt van de Rijksoverheid is dat gastgezinnen daar niet extra voor hoeven te betalen.