Wat kunt u doen voor Oekraïne

Hulp aan Oekraïners

Het is oorlog in Oekraïne. Dat houdt ook veel Soesters bezig. Er komen gevluchte Oekraïners naar Nederland, ook naar Soest en Soesterberg.

De opdracht vanuit de landelijke overheid aan de 25 Nederlandse Veiligheidsregio’s is om per regio 2000 vluchtelingen te huisvesten. Soest maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio Utrecht en levert een bijdrage aan die opdracht. Gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne kunnen dat er meer worden.

Voor actuele informatie vanuit de Rijksoverheid over de opvang van Oekraïners in Nederland kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Informatie in verschillende talen (o.a. Oekraïens en Russisch)

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform is beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens. Het is een samenwerking van Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en het Leger des Heils.

Er is ook een Support Hotline voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die wil helpen 020-300 70 00.

Handige links

Kinderen en onderwijs

Het onderwijs zorgt voor opvang van Oekraïense kinderen. Kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 jaar) kunnen terecht op de Waterinkschool. Op de Waterinkschool is speciale expertise aanwezig en zijn ook Oekraïense leerkrachten beschikbaar.  Kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs kunnen op het Grifland College onderwijs volgen.

Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen

Bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd tegen ernstige infectieziekten. Informatie in het Oekraïens over de vaccinaties is te vinden op de website van het RIVM.

Bied zelf opvang

Wilt u als gastgezin fungeren voor een vluchteling uit Oekraïne, lees dan voor meer informatie de website van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft een handleiding uitgegeven voor de Particuliere Opvang van Oekraïners (POO)

Lees ook de veel gestelde vragen over het thuis opvangen van Oekraïense vluchtelingen via de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Doneer goederen

Als u bruikbare goederen, bijvoorbeeld huisraad, fietsen, etc., zou willen doneren dan kunt u deze goederen het beste afgeven bij de stichting Kringloopcentrum Spullenhulp. De gemeente Soest werkt intensief samen met stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, en maakt gebruik van deze gedoneerde goederen bij het inrichten van een (tijdelijke) woning.

Kleding/spullen voor Oekraïne

Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied. Kijk voor het inbrengen van goederen en doneren aan kinderen in nood op de website van Stichting Kinderen in Nood.

Werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen mogen werken in Nederland. Heeft u werk of zou u in contact willen komen met Oekraïense vluchtelingen om de mogelijkheden voor uw bedrijf te verkennen dan kunt u contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Amersfoort.