Reageren op klimaatverandering en toekomstbestendige watersystemen

Onze lokale CO2-uitstoot is sterk verminderd en de gevolgen van klimaatverandering zijn hanteerbaar.

Wat willen we?

Onze CO2-uitstoot is met 49% verminderd in 2030

In Soest willen we in 2050 volledig CO2- neutraal en aardgasvrij zijn. Deze doelstelling sluit aan bij de doelstelling van heel Nederland. In 2030 zijn we op de helft. In 2040 gebruiken we fors minder energie in onze woningen, bedrijven en instellingen. Met het aanpakken van onze gebouwen zijn deze niet alleen energiezuiniger maar ook comfortabeler en aantrekkelijker geworden. We reizen op een duurzame manier waarbij we steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken. Ook wekken we samen duurzame energie op, bij onze woningen en bedrijven maar ook op andere plekken in de gemeente. Zo kunnen we de vraag naar energie ook steeds meer invullen met lokaal geproduceerde duurzame elektriciteit en warmte. Daarin werken we samen met onze buren, met onze wijk, en met de regio.

Onze grondwaterpeil is zo hoog mogelijk, er wordt meer grondwater opgeslagen in de heuvelrug en er is meer schoon oppervlakte water

In 2040 wordt er meer water in de heuvelrug vastgehouden dan nu. Dat komt doordat we er minder water aan onttrekken en meer water naartoe brengen. We hebben een nauwkeuriger beeld van de mogelijkheden daarvoor dan nu. Ook dragen inwoners bij door bijvoorbeeld de regenpijp af te koppelen. En ook het groener maken van de openbare ruimte draagt bij aan wateropvang. De nieuwe (grond)waterpeilen zitten dichtbij het maximum. Ook houden we het schone water zo lang mogelijk vast.

Het extremere klimaat leidt tot nattere en tot drogere periodes. Deze effecten zijn er nu al. Daarom is het belangrijk ook het grondwaterpeil goed te regelen. Bij een te hoog grondwaterpeil kan er schade en overlast worden veroorzaakt. Een te laag waterpeil kan zorgen voor uitdroging van de grond.

Ruimtelijke plannen moeten passen bij de watersituatie

Bij het maken van bouw- en verbouwplannen moet ook de watersituatie worden meegenomen. Of je nu een inwoner bent met een (ver)bouwplan of een ontwikkelaar. (Nieuw)bouwlocaties hebben in 2040 een grondwaterpeil dat zo dicht mogelijk bij het natuurlijke peil ligt, zonder wateroverlast te veroorzaken.

Het extremere klimaat leidt tot nattere en tot drogere periodes. Deze effecten zijn er nu al. Daarom is het belangrijk ook het grondwaterpeil goed te regelen. Bij een te hoog grondwaterpeil kan er schade en overlast worden veroorzaakt. Een te laag waterpeil kan zorgen voor uitdroging van de grond.

Wij dragen bij als gemeente zo goed mogelijk bij aan een veilig en goed functionerend watersysteem in 2040

Het gaat daarbij zowel om onze afvalwater-, hemelwater- als grondwatertaak. Voor een gezonde en veilige leefomgeving streven we naar het zo veel mogelijk voorkomen van het contact met afvalwater en dragen er zorg voor dat er geen ongezuiverd afvalwater in het milieu terecht komt. Hiervoor dienen onder meer onze rioleringen op orde te zijn en te blijven.

Bij afkoppelen van het hemelwater geldt de voorkeursvolgorde: eerst benutten, dan via infiltratie in de bodem, dan directe afvoer naar het oppervlaktewater, dan afvoer via het maaiveld en tenslotte afvoer via een regenwaterriool.

Bij (her)ontwikkelingen nemen wij het natuurlijk grondwatersysteem als uitgangspunt. Water wordt wat dat betreft een belangrijk ordenend principe bij alle ontwikkelingen.