Winkeltijden

Winkels mogen alle dagen van het jaar open zijn tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ‘s avonds. Dit geldt niet voor zon- en feestdagen.

Koopzondagen

In de gemeente Soest zijn de koopzondagen vrijgegeven. Dat betekent dat de winkeliers zelf mogen bepalen of zij op zondag open zijn tussen 12.00 en 20.00 uur.

Feestdagen

De winkels mogen open zijn op feestdagen tussen 12.00 uur en 20.00 uur behalve op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur.

Bijzondere situaties buiten winkeltijd

In het geval dat u uw winkel voor een bijzondere situatie na 22.00 uur open wilt houden voor publiek, heeft u een ontheffing nodig.

Er kan ontheffing worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen of speciale verkoopacties. Als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel, kan de ontheffing worden geweigerd.

Avondwinkel

Bent u winkelier en wilt u uw zaak buiten de normale openingstijden openen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Stuur hiervoor een mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Team Vergunning en Handhaving, met de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en contactgegevens
  • de reden van de openstelling
  • de gewenste openingstijden

Kosten

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 69,40 (tarief 2019).