Contactpersoon voor bedrijven

Als ondernemer heeft u soms met de gemeente te maken. Bijvoorbeeld als u een vergunning nodig heeft of als u vestigings- of uitbreidingsplannen heeft. We hebben voor u als ondernemer één centraal aanspreekpunt: onze bedrijfscontactfunctionaris, mevrouw Nynke Minkema-Wedzinga.

De bedrijfscontactfunctionaris wijst u de weg binnen de gemeentelijke organisatie, maakt een inschatting van de haalbaarheid van uw vraag en probeert de belangen van bedrijfsleven en gemeente zo goed mogelijk te behartigen en met elkaar in overeenstemming te brengen.

Ook voor informatie over uit te geven bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden kunt u bij de bedrijfscontactfunctionaris terecht.

Kortom, heeft u vragen? Neem dan contact op met Nynke Minkema-Wedzinga, (035) 609 34 11, of stuur een e-mail naar: postbus2000@soest.nl ter attentie van N. Minkema