Bedrijventerreinen

Soest heeft drie bedrijventerreinen: De Soestdijkse Grachten in Soest, het nieuwe bedrijventerrein Richelleweg in Soesterberg en het Woonwerkterrein Soesterberg Noord.

De bedrijventerreinen van Soest beschikken over ervaren parkmanagement, uitgevoerd door Bedrijven Management Organisatie Soest (BMO Soest).

Soestdijkse Grachten

Het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten heeft een totale oppervlakte van circa 100 hectare. Dankzij enkele bedrijfsverzamelgebouwen is de afgelopen jaren het aantal bedrijven sterk gestegen. Er zijn er zo’n 440 bedrijven uit verschillende branches gevestigd: automotive, metaal, handel, transport , grootschalige detailhandel en dienstverlening.

Een belangrijk deel van de bedrijven heeft zich verenigd in de Stichting bedrijvenkring Soestdijkse Grachten. Naast het verstevigen van de onderlinge contacten behartigt de bedrijvenkring gemeenschappelijke bedrijfsbelangen. Het bedrijventerrein eindigde op de tweede plaats bij de Award uitreiking “Beste Bedrijventerrein van Nederland 2015”. Er zijn geen kavels meer uit te geven. Voor actueel aanbod verwijzen wij u naar Funda in business.

Richelleweg

De Richelleweg is een hoogwaardig en duurzaam, gemengd bovenlokaal en regionaal bedrijventerrein. Het terrein ligt in een groene, bosrijke omgeving in het hart de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn nog kavels beschikbaar, de afmeting van de kavels is flexibel met een minimale kavelmaat van 1.500 m2. De grootste kavel is circa 13.000 m2. Kavels kunnen worden samengevoegd, of juist worden gesplitst.

Het bedrijventerrein is per auto is heel goed bereikbaar, het terrein ligt aan de afslag A28. Het is zowel naar Utrecht als naar Amersfoort 15 minuten auto rijden. 

Richelleweg

Woonwerkterrein Soestberg-Noord

Woon-werkterrein Soesterberg-Noord dateert uit de jaren 50, begin jaren 60. In 2008 is het terrein gedeeltelijk gerevitaliseerd. Er zijn ongeveer 90 bedrijven gevestigd. Typerend is de aanwezigheid van circa 65 (bedrijfs)woningen; vandaar dat het gebied gekarakteriseerd wordt als woon-werkterrein. Het heeft een bruto oppervlakte van 18 hectare. Het terrein grenst aan de noordkant van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Soesterberg-Noord is een gemengd bedrijventerrein. In het kader van het Masterplan Soesterberg en de ontwikkelingen op de voormalige vliegbasis is enige tijd geleden gestart met de transformatie van Soesterberg-Noord, waarbij de nadruk meer ligt op wonen en minder op bedrijvigheid.

Er zijn geen kavels meer uit te geven. Voor actueel aanbod verwijzen wij u naar Funda business. Meer informatie over de transformatie van dit terrein: Soesterberg-Noord aantrekkelijk woon-werkgebied

Heeft u vragen over uit te geven bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden?

Neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris Nynke Minkema-Wedzinga, (035) 609 34 11, of stuur een e-mail naar postbus2000@soest.nl