Ondernemen in Toerisme en Recreatie

Bent u ondernemer in de sector recreatie en toerisme, of overweegt u een onderneming in deze sector in de gemeente Soest te starten? Er is in Soest en Soesterberg van alles te beleven en er zijn volop kansen voor nieuwe initiatieven.

In Soest willen we het groene karakter (natuur en landschap) behouden en versterken en de recreatiemogelijkheden voor onze eigen inwoners en voor mensen uit de regio vergroten. We hebben de ambitie de toeristische bestedingen uit te laten groeien tot € 100 miljoen in 2020. Hiermee stimuleren we de werkgelegenheid en economische vitaliteit in onze gemeente. Twee speerpunten zijn het ‘gezicht’ van toerisme en recreatie in Soest:

  1. Natuur en Landschap: het grote aanbod aan natuurgebieden met verschillende landschappelijke karakters is kenmerkend voor Soest. Door het uitgebreide netwerk van paden en routes voor verschillende gebruikers zijn de gebieden ook zeer goed toegankelijk
  2. Park Vliegbasis Soesterberg: de ontwikkeling van de vliegbasis biedt enorme kansen voor toerisme en recreatie. Zowel door de ontsluiting van nieuwe natuur als door het Nationaal Militair Museum, een trekker met (inter)nationale allure

Meer informatie kunt u vinden in het Beleidsplan Recreatie & Toerisme